•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

COVID-19 update: Informatiebrief 6 voor Transplantatiepatienten

Print 
22 maart 2021

Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of hiervoor op de wachtlijst staan hebben opnieuw een informatiebrief ontvangen.

Hierin delen we​ de stand van zaken over de aanstaande vaccinatie voor COVID-19

De inhoud van de informatiebrief leest u hieronder.

UMCG Transplantatiecentrum - Informatiebrief nr. 6​

In deze informatiebrief leest u de stand van zaken over de aanstaande vaccinatie voor COVID-19. Het is mogelijk dat u al via een andere weg op de hoogte bent gebracht, toch vinden wij het belangrijk u ook via deze informatiebrief te informeren.

Voorrang bij vaccinatie​

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om patiënten met verminderde afweer, waaronder getransplanteerden, met voorrang te vaccineren. Inmiddels is hierover een besluit genomen en is het mRNA vaccin van Moderna hiervoor beschikbaar gesteld. De vaccinatie wordt per regio georganiseerd vanuit de ziekenhuizen. Momenteel wordt gewerkt aan de organisatie hiervan, wat complex is. Het is namelijk een grote organisatie en dit vraagt om afstemming tussen veel verschillende partijen.

Oproep voor Vaccinatie

Niertransplantatie patiënten worden opgeroepen door het ziekenhuis van hun behandelend nefroloog. Dit kan dus het UMCG of een perifeer ziekenhuis zijn. Bij alle andere orgaantransplantatie patiënten zal de vaccinatie meestal in het UMCG plaatsvinden.

Vanaf 27 maart zullen in het UMCG orgaantransplantatiepatiënten tussen 18 en 75 jaar worden opgeroepen voor vaccinatie met het Moderna vaccin. U ontvangt een oproep via mijnUMCG (tenzij vaccinatie in het perifere ziekenhuis bij niertransplantatiepatiënten). Indien u nog geen mijnUMCG account heeft willen wij u vragen dit alsnog aan te vragen. U krijgt hierover nog informatie. Als het voor u niet mogelijk is een mijnUMCG account aan te maken, wordt u telefonisch benaderd voor het maken van een afspraak. Daarbij kunt u ook doorgeven dat u al gevaccineerd bent. Of dat u al van elders een oproep heeft gekregen, bijvoorbeeld via uw huisarts of de GGD. Wij vragen u altijd van de eerste uitnodiging gebruik te maken die u ontvangt, onafhankelijk van het vaccin.

U ontvangt een vragenlijst die u vooraf moet invullen. Heeft u op 1 april nog geen oproep ontvangen, neemt u dan contact op met uw hoofdbehandelaar.​

​Actuele informatie

Helaas kunnen de vaccinatieplannen zo als u weet veranderen. Bekijk voor de meest actuele informatie de website van het RIVM.​

Advies​

Ons advies blijft: laat u vaccineren. Ook als u eerder COVID-19 hebt gehad. Overleg bij twijfel met uw behandelaar.​