•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Sreeningsinstrument

Print 

​Sreeningsinstrument psychosociale screening bij transplantatie

In samenwerking met de levertransplantatie is het Tripartite-project in 2016 gestart. Dit project is samengesteld uit de afdeling Levertransplantatie, Menzis (tevens financiering), Zorgbelang en lever- en longgetransplanteerde patiënten.

Het project komt voort uit eerdere spiegelbijeenkomsten binnen de afdeling levertransplantatie waarin duidelijk naar voren is gekomen dat er mogelijk hiaten zijn in de psychosociale begeleiding van patiënten op de wachtlijst.  Met bovengenoemde deelnemers zijn de knelpunten inmiddels geïnventariseerd.

Uit de literatuur en ervaring weten we dat het belangrijk is om een goed beeld te hebben van de psychosociale kwetsbaarheid van transplantatiepatiënten.  Problemen op het gebied van angst, depressie of therapietrouw, kunnen invloed hebben op de overleving en de ervaren kwaliteit van leven na transplantatie. Als er risicofactoren bekend zijn dan is het ook mogelijk hier op de wachtlijst aandacht aan te besteden.

Een manier om deze kwetsbaarheid te onderzoeken  is het toepassen van een screeninginstrument middels een vragenlijst. In de literatuur zijn verschillende artikelen geplubiceerd en naar aanleiding hiervan willen we op de lever- en longtransplantatieafdeling onderzoeken of dit meetinstrument bruikbaar is. Mogelijke screeningsinstrumenten zijn SIPAT / PACT / TERS, er zal gekeken worden welke het meest gebruikersvriendelijkst is.

Vervolgens gaan we beslissen of één van de screeningsinstrumenten  een plaats krijgt in de screeningprotocollen en of het gekoppeld kan worden aan vervolgonderzoek. Een vraag zou kunnen zijn of de wachtlijstperiode beter wordt doorstaan als er meer aandacht is voor de psychosociale screening en of er op termijn minder klachten zijn van angst, depressie en een betere overleving.

Voor dit onderzoek naar de bruikbaarheid van de test is de Innovatie Kwaliteitsprijs ontvangen van de NTV ( Nederlandse Transplantatie Vereniging).

Vanuit  de longtransplantatie zijn Tally Norder, Joke Smit en Willy Steenhuis betrokken bij dit project, gezamenlijk met een longgetransplanteerde patiënt.