• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Chromosomenpolikliniek

Print 
Klinische geneticaSyndromen
  

Locatie in het UMCG

Poortweg 10
Telefoon (050) 361 72 29

De polikliniek is bedoeld voor kinderen met een zeldzame chromosoomaandoening.

De meeste chromosoomaandoeningen zijn zeldzaam, waardoor er weinig bekend is over de te verwachten lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind. Hierdoor blijven vele vragen vaak onbeantwoord. De medewerkers van de chromosomenpolikliniek proberen een antwoord te vinden op die vragen door kennis van de genetica en de kindergeneeskunde te bundelen.

Het doel van de chromosomenpolikliniek

De klinisch geneticus en kinderarts volgen de ontwikkeling van uw kind en kinderen met dezelfde chromosoomaandoening. Er is daarbij niet alleen aandacht voor groei en ontwikkeling, maar ook voor voedings-, slaap-, gedrags- en allerlei mogelijke medische problemen. De zo opgedane kennis wordt gebruikt om de voorlichting aan u en andere ouders te verbeteren.

Op de chromosomenpolikliniek kunt u terecht met vragen over onder andere:

 • het ontstaan van de aandoening,
 • het herhalingsrisico bij een eventuele nieuwe zwangerschap,
 • te verwachten ontwikkeling en groei,
 • te verwachten bijkomende medische problemen,
 • adviezen voor aanvullend onderzoek,
 • de begeleidingsmogelijkheden,
 • de behandelmogelijkheden.

 

Voor de behandeling en eventueel verder onderzoek blijft uw kind bij de eigen behandelend arts(en). De medewerkers van de chromosomenpolikliniek kunnen u, uw kind en de behandelend arts(en) hierbij adviseren.

Voor wie en hoe vaak is de Chromosomenpolikliniek?

Het bezoek aan de polikliniek komt niet in de plaats van de gewone medisch zorg en controle. Die blijft in handen van de eigen kinderarts en van eventueel andere betrokken specialisten.
Na het eerste bezoek aan de polikliniek vinden elke twee tot drie jaar vervolgbezoeken plaats. Alleen op indicatie wordt een kind al na één jaar terug gezien.

Afspraak maken

Uw huisarts, kinderarts of klinisch geneticus kan uw kind schriftelijk of per e-mail verwijzen. U ontvangt vervolgens een afspraakbrief thuis.

Voorbereiding

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram