•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Ondervoeding

Print 

​Landelijke cijfers & gevolgen

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg is ondervoeding bij ziekte een groot probleem. Het blijkt, uit landelijke prevalentiecijfers, dat in het ziekenhuis 25 tot 40 procent van de patiënten ondervoed is. In verpleeghuizen ligt dit percentage tussen de 20 en 25 procent en in de thuiszorg op 15 tot 25 procent. Er is inmiddels veel informatie bekend over de gevolgen van ondervoeding bij risicogroepen (zoals ouderen, chronisch zieken en patiënten rond een operatie).

Gebleken is dat ziekte gerelateerde ondervoeding leidt tot een langzamer herstel en meer complicaties bij ziekte en operaties. De gevolgen zijn:

 • verlies van lichaamsgewicht en spiermassa;
 • verminderde weerstand;
 • verhoogde kans op complicaties (infecties, decubitus, vertraagde wondgenezing).

Dit alles kan weer leiden tot een langere opnameduur, verhoogd medicijngebruik, de toename van de zorgcomplexiteit en de afname van de kwaliteit van leven. Wetenschappelijk is aangetoond dat ondervoeding een onafhankelijke risicofactor is voor overlijden.

Kosten ondervoeding

De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland door ondervoeding wordt geschat op minimaal 300 miljoen euro per jaar. Andere berekeningen lopen op tot ruim 1 miljard euro per jaar. Door de groeiende groep ouderen en chronisch zieken zullen de kosten de komende jaren alleen maar toenemen.

Onderschat probleem

Het probleem van ondervoeding bij ziekte wordt door medisch personeel, maar ook door het management, de patiënten zelf en hun familie onderschat. Maar een klein deel van patiënten met ondervoeding wordt herkend en behandeld. Ondanks alle feiten is screening en behandeling van ondervoeding nog niet standaard in Nederland. De screening op voedingstoestand van opname in het ziekenhuis zorgt voor herkenning en snellere behandeling door een diëtist.

Doelstellingen van het Expertiseteam ondervoeding UMCG zijn:

 • Eenduidige richtlijnen en procedures ontwikkelen;
 • Monitoren dat gescreend en behandeld wordt op een eenduidige manier volgens de richtlijn ondervoeding van UMCG die voldoet aan de prestatie-indicator ondervoeding;
 • Monitoren op juiste registratie en gegevensverzameling in het Indicatoren Portaal van het UMCG;
 • Monitoren op goed aanleveren van de resultaten ten aanzien van de behandeling van ondervoeding aan de IGZ;
 • Monitoren op een juiste analyse van screeningsresultaten uit Cognos van de verschillende afdelingen.
 • Volgen van de screeningsresultaten van de organisatie en signaleren van afwijkingen;
 • Monitoren op een juiste terugkoppeling van screeningsresultaten naar de desbetreffende afdeling;
 • Monitoren nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving en vertalen naar interne richtlijnen en procedure.

Contact

Voor vragen over risico op ondervoeding bij volwassenen en meer algemene vragen kunt u contact opnemen met Bertine Welink - Lamberts (Contact). Over risico op ondervoeding bij kinderen kunt u contact opnemen met Marianne Zwolsman (Contact).

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram