Keuzesessie in de kijker: ‘Ken je mij?’

Op het symposium Kennis maken op 11 oktober kun je twee keuzesessies volgen. Bijvoorbeeld deze: ‘Ken je mij?’ en de behoefte aan LHBTI+-vriendelijke ouderenzorg’. Wat levert deelname aan deze keuzesessie jou op? We vroegen het aan Marjet Bos, ambassadeur van Roze 50+.
Ken je mij

Waarom zijn LHBTI+-ouderen bang om over hun geaardheid te vertellen of die te tonen?

“Omdat zij in het verleden bijna allemaal weleens een vervelende situatie hebben meegemaakt vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zij zijn daarom bang om buitengesloten te worden. Helemaal nu zij zorgafhankelijk zijn en voor hun sociale contacten afhankelijk zijn van hun directe leefomgeving.”

Waarom is het belangrijk dat daar in de verpleeghuizen aandacht voor is?

“LHBTI+-ouderen voelen zich veiliger om zichzelf te zijn wanneer zij weten dat er in de zorginstelling waar zij verblijven geen ruimte is voor pestgedrag en discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat dit essentieel is voor hun welzijn blijkt uit het feit dat steeds meer LHBTI-ouderen ervoor kiezen om hun laatste levensfase door te brengen in een zorginstelling die zich naar buiten toe als LHBTI+-vriendelijk afficheert.”

Hoe kunnen verpleegkundigen/verzorgenden/andere zorgprofessionals deze ouderen helpen bij het open zijn over hun geaardheid?

“Door hen te laten merken dat zij gerust over zichzelf en hun leven kunnen vertellen. Dat kan op verschillende manieren. Het is vooral een kwestie van bewustzijn bij alle werkenden in de zorg dat iedereen lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender kan zijn en niet per definitie heteroseksueel of cisgender is.”

Hoe wordt er in de zorg gedacht over aandacht voor LHBTI+-ouderen?

“Het draagvlak wordt gelukkig steeds groter. Steeds meer zorginstellingen zijn zich ervan bewust dat zij aandacht voor LHBTI+-ouderen in hun zorgverlening moeten integreren. Bijvoorbeeld door het certificaat van de Roze Loper te behalen. In sommige zorgorganisaties is er nog nooit bij stil gestaan dat zij ook aan LHBTI+-ouderen zorg verlenen. Wij horen dan: ‘die hebben wij hier niet’. Dat is statistisch gezien onmogelijk, want in elk geval is 1 op de 15 mensen LHBTI+. Medewerkers zijn zich er daar niet van bewust dat zij ook aan LHBTI-ouderen zorg verlenen. Zij blijken vaak niet te weten dat LHBTI+-ouderen zich onveilig zouden kunnen voelen.”

Waarom moeten zorgprofessionals zich zeker inschrijven voor deze keuzesessie?

“Als je deze sessie kiest maak je kennis met de geschiedenis, leefwereld en speciale zorgbehoefte van LHBTI+-ouderen en kan je daardoor met meer gemak en deskundigheid aan hen zorg verlenen. Ik nodig in het bijzonder zorgprofessionals uit die van mening zijn dat er geen speciale aandacht hoeft te zijn voor LHBTI+-ouderen.”

Schrijf je in voor heet symposium en deze keuzesessie

Nu al meer weten over LHBTI+-vriendelijke ouderenzorg?

Ga naar  www.rozezorg.nl en www.roze50plus.nl