Barstend van ambitie, boordevol geduld

Wat is leefstijlgeneeskunde precies? Welke leefstijlzorg moet het UMCG gaan bieden en welke rol kan ik daarin spelen? Daarover discussieerden verpleegkundigen, artsen, onderzoekers, leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en vele anderen met elkaar tijdens de eerste bijeenkomst van het leernetwerk van het Groningen Leefstijl Interventie Model (GLIM). Projectleider Adrie Bouma, vertelt.

Bijeenkomst GLIM netwerk

Het GLIM-leernetwerk bestaat sinds begin 2021. Doel is om in contact te komen met aanbieders van leefstijlzorg binnen en buiten het UMCG. Om samen na te denken over de meest effectieve leefstijlzorg voor patiënten. “We begonnen met een inventarisatie van lopende projecten”, vertelt Adrie. “Zo kregen we een beeld van wat er al bestaat aan leefstijlzorg in het UMCG, wie er betrokken zijn, en welke ervaringen zij hebben.”

Graag discussiëren 

De inventarisatie leverde meer dan 120 enthousiaste reacties. Collega´s deelden initiatieven, ideeën en wensen. “Veel gaven aan dat ze met collega’s willen discussiëren over wat leefstijlgeneeskunde precies is. En welke rol zij daarin kunnen spelen. De eerste bijeenkomst van ons leernetwerk ging daarover. Zo’n 75 mensen deden mee. Er waren vooral medewerkers van het UMCG, maar ook collega’s uit de regio. Heel bijzonder, in tijden waarin er veel druk op de zorg staat.”

Tijdens de bijeenkomst vertelden revalidatiearts prof. dr. Rienk Dekker en nefroloog prof. dr. Gerjan Navis waarom er aandacht moet zijn voor leefstijl binnen de ziekenhuiszorg, en wat complexe leefstijlzorg volgens hen betekent. “Daaruit kwam dat het UMCG zich met name zou moeten focussen op leefstijlzorg die het ziekteverloop verbetert en complicaties en ziekteverergering helpt voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je iemand die keelkanker heeft, goed voorlicht over en begeleidt bij het stoppen met roken om nieuwe tumoren te voorkomen en het herstel beter te laten verlopen.” Hoogleraar Sociale Psychologie Arie Dijkstra pleit ervoor dat er verschillende typen leefstijlinterventies worden aangeboden, aansluitend op de behoeften van de patiënt en uitgevoerd door gekwalificeerde zorgverleners. Het ziekenhuis zou zorgprofessionals moeten opleiden om naast de (para)medische en farmacologische behandeling ook een gedragsmatige behandeling te kunnen geven. Ook pleit hij voor gedegen onderzoek naar de werking hiervan.

Nog veel leren

Deelnemers vonden de bijeenkomst verhelderend, weet Adrie. “Ze weten nu wat preventie en leefstijlzorg binnen het UMCG betekenen, hebben een beter beeld over hun eigen rol hierin, en kunnen daar ook beter hun eigen ideeën over vormen.” 
Zelf heeft ze ook veel geleerd. “Maar uit de ervaringen die werden gedeeld, blijkt  dat we nog heel veel moeten leren. Over hoe we leefstijlzorg goed inrichten, hoe dit een plek krijgt in alle lagen van de organisatie, en hoe we hiermee omgaan in contact met de patiënt. Het leernetwerk is een mooie plek daarvoor. Een plek waar we kennis en vaardigheden opdoen en samen tot betere leefstijlzorg kunnen komen.”

Toekomstplannen

Iedereen die actief is in de zorg of interesse heeft in leefstijlgeneeskunde, is welkom bij het leernetwerk. “Onze focus ligt nu op de zorg, maar GLIM gaat ook een rol spelen in het onderwijs door passende stageplekken aan te bieden in de klinische praktijk en door onze ervaringen over de uitvoering en de resultaten te delen met het onderwijs. Daar worden zorgprofessionals opgeleid. Zij moeten in de toekomst complexe leefstijlzorg leveren. Ook vormen we nu een visie over wat er aan onderzoek in het UMCG nodig is om tot optimale leefstijlzorg te komen en met wie daarin het best kan worden samengewerkt.” 

Lange adem 

Ambitie hebben Adrie en haar GLIM-collega’s genoeg. Maar ze nemen ook de tijd. Want het inrichten van leefstijlzorg vraagt een lange adem.  “We werken echt aan een verandering van curatieve zorg naar meer preventieve zorg. Het begint met informatie delen over wat we doen, wat de effecten zijn en hoe de zorg wordt ervaren door patiënten en behandelaren. Ook is het opbouwen van een vertrouwensband met zorgaanbieders binnen en buiten het UMCG belangrijk. Daarna kunnen we bouwen aan een regionaal netwerk van leefstijlzorg. Bepalen wie welke rol pakt bij preventie. Alleen samen met ketenpartners komen we tot de beste leefstijlzorg voor iedereen in de regio.”

Bijeenkomst GLIM-leernetwerk

De volgende GLIM-netwerkbijeenkomst is online op 16 december van 12.00 tot 13.00 uur. Op het programma staan:

  • Prof. dr. Jochen Mierau - De Leefstijlparadox
  • Leona Hazenhoek & Olette Pras  - Prehabilitatie bij HPB chirurgie 
  • Kim Roossien - Leefstijlcoaching in het UMCG
  • Jip vd Berg, Mcs - Leefstijl in het EPD
  • Paneldiscussie

Aanmelden kan via glim@umcg.nl