Wzd-functionarissen delen ervaringen tijdens intervisiebijeenkomst

Hoe zorg je voor een goede afstemming tussen zorgverantwoordelijke en Wzd-functionaris? Dat was gisteren de centrale vraag tijdens de online intervisiebijeenkomst Wet zorg en dwang. Aan de bijeenkomst namen Wzd-functionarissen van elf zorgorganisaties deel die aangesloten zijn bij het UNO-UMCG.

Veruit de meeste zorgorganisaties hebben de rol van zorgverantwoordelijke inmiddels belegd in het zorgteam (de EVV/PB) en dat heeft grote voordelen. Eén van de deelnemers: “Als arts ben je beperkt op de afdeling aanwezig, dus je ziet niet alles. Een zorgverantwoordelijke op de werkvloer vervult een signalerende functie.”
Wel blijkt in de praktijk dat er nog veel kwaliteitsverschillen zijn tussen zorgverantwoordelijken. Dat heeft onder meer te maken met het hoge verloop in medewerkers, maar ook de mate van motivatie om de rol op te pakken en of iemand hiertoe voldoende onderlegd is.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Dit vraagt om goede scholing en vooral tijd om zorgverantwoordelijken goed te kunnen coachen in hun rol. En tijd om met elkaar te kunnen overleggen en samen casussen te bespreken.

Want, daarover waren de Wzd-functionarissen het eens: “De vraag om iets in te zetten komt van de afdeling, maar de verantwoordelijkheid ligt bij het hele team.” 
In anderhalf uur tijd werden werkwijzen gedeeld en tips uitgewisseld over de invulling van de rol als Wzd-functionaris, over afstemming met de zorgverantwoordelijken en over de analyse voor de IGJ. En natuurlijk ontstonden er ook nieuwe vragen, zoals: Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wzd in ambulante situaties, zoals bij thuiszorg of in woonzorginstellingen?

Webinar 23 mei a.s.

In oktober vindt er weer een intervisiebijeenkomst plaats binnen het UNO-UMCG, het onderwerp wordt nog bepaald. In de tussentijd kunnen geïnteresseerden gratis deelnemen aan het webinar Wet zorg en dwang van het UNO-UMCG op 23 mei aanstaande van 14.00 tot 15.00. Deelnemen kan via deze link . Vooraf aanmelden is niet nodig.