Witte stof veranderingen bij glaucoom gevisualiseerd

Periode:
- 09.00
Promotie
Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 te Groningen

Witte stof veranderingen bij glaucoom gevisualiseerd

Glaucoom is een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en blindheid ter wereld. Deze ziekte wordt traditioneel als een oogziekte gezien, maar eerder onderzoek heeft aangetoond dat de ziekte naast het oog ook de visuele zenuwbanen (de witte stof) aantast die van de ogen naar de hersenen leiden. Hoe en waarom dit precies gebeurd is echter nog niet duidelijk. Daarom onderzocht Haykal in dit proefschrift het verspreidingspatroon van de veranderingen in de witte stof in de visuele zenuwbanen van mensen met glaucoom. Daarmee verwachtte hij de bron van de achteruitgang te kunnen achterhalen.
Voor zijn onderzoek maakte Haykal gebruik van geavanceerde analysetechnieken voor magnetische resonantie beelden (MRI). Hiermee vond hij dat de voorste en achterste zenuwbanen niet gelijktijdig veranderen. De achteruitgang van de witte stof begint bij de ogen en verspreidt zich vervolgens richting de hersenen. Deze informatie kan van belang zijn bij een eventuele toekomstige toepassing van behandelingen om de zenuwbanen te behouden of te herstellen. Tot slot bleek MRI geschikt als aanvullend diagnostisch hulpmiddel voor glaucoompatiënten. Haykal hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip van de ziekte glaucoom en aan de toekomstige behandeling van patiënten met deze ziekte.

Curriculum Vitae

Shereif Haykal (1985) studeerde Biomedical Imaging aan de University of Turku in Finland. Hij deed zijn promotieonderzoek bij het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: “Visual pathway white matter alterations in glaucoma”.

Promotoren

Prof. Dr. F.W. Cornelissen, Prof. Dr. N.M. Jansonius