Verwijzing mogelijk naar Winterdepressie polikliniek UCP

De dagen worden weer korter. Bij sommige mensen zorgt dit voor een verslechtering van de stemming, moeite met opstaan en grotere behoefte aan slaap en koolhydraatrijke voeding. Mochten er bij u in de praktijk patiënten zich melden met deze klachten, dan kan het zijn dat er sprake is van een winterdepressie. Deze aandoening is effectief te behandelen middels vijf dagen lichttherapie in de ochtend. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft sinds 1994 een poli die mensen met een winterdepressie behandelt.

Jarenlang stond Dr. Ybe Meesters (Psycholoog) aan het hoofd van deze poli. Hij is afgelopen zomer met pensioen gegaan en zijn opvolgers zijn Dr. Jeanine Kamphuis (Psychiater) en Douwe van Tuinen MSc. (Orthopedagoog).

Mocht u mensen in uw praktijk (regio Noord-Nederland) krijgen met klachten die bij een winterdepressie passen, dan kunt u deze naar de Winterdepressie polikliniek UCP verwijzen. Patiënten worden na aanmelding op korte termijn gezien voor een intake en kunnen daarna deelnemen aan het programma op de Winterdepressie polikliniek. Er bestaat geen wachtlijst voor deelname aan de behandeling.

De bovenstaande klachten kunnen voorgaande jaren bestaan hebben, maar hoeven nu nog niet te bestaan om deel te nemen. Het kan zijn dat die pas later in het seizoen ontstaan. Bij deelname worden patiënten van september tot april wekelijks gevolgd met stemmingsvragenlijsten. Bij aanvang van de klachten krijgen patiënten een oproep voor de behandeling met vijf dagen lichttherapie.

Met collegiale groeten,

Dr. Jeanine Kamphuis, psychiater
Douwe van Tuinen MSc., orthopedagoog / coördinerend behandelaar Winterdepressie polikliniek UCP

Telefoon: (050) 361 20 12
Telefoon: (050) 361 45 66 (secretariaat)
Email: [email protected]