Verwijzen naar het Universitair Audiologisch Centrum Groningen

Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen is direct toegankelijk voor patiënten met een verwijzing vanuit de eerste lijn. Binnen het UMCG is een volwaardig, FENAC gecertificeerd audiologisch centrum gehuisvest op de polikliniek KNO. In nauwe samenwerking met de afdeling Keel,- Neus,- en Oorheelkunde worden multidisciplinaire spreekuren aangeboden, onder andere voor kinderen met hoor- en/of spraak-/taalproblemen (CSK) en volwassenen met persisterende tinnitusklachten.

Het multidisciplinaire team verzorgt, conform de veldnorm NOAH-4, diagnostiek en revalidatie met hoortoestellen voor:

  • volwassenen met ernstige slechthorendheid (gemiddeld verlies van meer dan 70 dB bij 1000, 2000 en 4000 Hz voor het best horende oor)
  • volwassenen met een slechte spraakdiscriminatie (maximale spraakdiscriminatie van het te prothetiseren oor minder dan 70% voor monosyllaben)
  • volwassenen met acceptatie- en motivatieproblemen
  • volwassenen waarbij multidisciplinaire begeleiding (audiologisch-technisch, psychosociaal, logopedisch) van functionele slechthorendheid is geïndiceerd
  • patiënten met aan het gehoor gerelateerde problemen op het werk of op school
  • plotsdoven, met afgeronde medische diagnostiek (meer dan 80 dB verlies of een discriminatie van minder dan 50% aan het beste oor)
  • patiënten met meervoudige handicaps (slechthorend/slechtziend/verstandelijke handicap enz.)

Alsmede overname van behandeling wanneer een hoortoestelaanpassing via KNO-arts of audicien niet succesvol kan worden afgesloten binnen drie maanden.

U kunt direct verwijzen naar het verwijzen naar het Universitair Audiologisch Centrum Groningen via ZorgDomein: KNO/verminderde gehoorfunctie: combinatie afspraak hoortoestellen/hoor hulpmiddelen.