Het behandelteam slokdarm- en maagkanker van het UMCG werkt met collega-ziekenhuizen in de regio Noordoost-Nederland aan een nog betere regionale samenwerking.

Vanaf april gebeurt dit in een nieuw supraregionaal multidisciplinair overleg. Voor de opstart is gebruik gemaakt van de blauwdruk MDO welke is ontwikkelt binnen het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’.

Waarom een supraregionaal mdo?

In Noordoost-Nederland kunnen maag- en slokdarmkankerpatiënten voor operaties en chemoradiatie terecht in 3 gelijkwaardige regio’s. Iedere regio heeft een eigen regionaal mdo.


In deze regionale mdo’s bespreken de specialisten regelmatig patiënten over wie ze geen eensluidend behandeladvies kunnen geven. Bijvoorbeeld doordat bepaalde wetenschappelijke gegevens ontbreken.

Meerwaarde supraregionaal mdo

In het nieuwe 2-wekelijkse supraregionale mdo zitten specialisten uit de 3 verschillende regio’s bij elkaar om die patiënten te bespreken. Zo organiseren we nog meer expertise rondom de patiënt. Bovendien wisselen de 3 regio’s continu kennis over diagnostiek en behandeling uit. De waarde van dit supraregionale mdo wordt in het najaar geëvalueerd. Lees meer over de blauwdruk voor een optimaal mdo.