Sekseverschillen en behandelingsstrategieën

Periode:
- 14.30
Promotie
Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 te Groningen

Sekseverschillen en behandelingsstrategieën

De meerderheid van donorlongen is afkomstig van hersendode donoren. Hersendood induceert een hemodynamische, immunologische en hormonale onbalans, waarbij vooral de longen worden aangetast.

In de klinische praktijk wordt de impact van sekseverschillen bij transplantatie onderschat. Er is een mogelijke correlatie tussen transplantatie-uitkomst en het geslacht van de donor-ontvanger, waarbij de slechtere combinatie vrouwelijke donoren en mannelijke ontvangers is.

Fysiologische en moleculaire aspecten geïnitieerd door hersendood kunnen verschillen tussen geslachten. Studies associëren het verlies van de hypofyse-hypothalamus-ovarium-as en daarmee een acute daling van vrouwelijke geslachtshormonen met de grotere longontsteking bij vrouwelijke ratten. In haar proefschrift toont Yamamoto Ricardo da Silva het belang aan van de vrouwelijke geslachtshormonen na hersendood bij de ontwikkeling van longontsteking.

Op basis van de relatie tussen ontstekingsreactie en stolling heeft ze in een andere studie sekseverschillen aangetoond in het stollingsproces na hersendood waarbij vrouwtjes microcirculatiebehoud laten zien en mannetjes microtrombi-vorming, waardoor de perfusie wordt verminderd. Tegelijkertijd bevestigde longevaluatie na hersendood, gevolgd door ex-vivo longperfusie, de grotere ontsteking in vrouwelijke longen vergeleken met mannen. Het toedienen van estradiol bij hersendode vrouwelijk dieren leidde tot een vermindering van de longontsteking. Hierbij werd gevonden dat estradiol acute en langdurige effecten kan hebben, waardoor de kwaliteit van het longtransplantaat toeneemt. Daarom zou geconcludeerd kunnen worden dat estradiolbehandeling kan worden beschouwd als een therapeutisch middel bij hersendode donoren en/of tijdens ex-vivo longperfusie.

Curriculum Vitae

Fernanda Yamamoto Ricardo da Silva (1988) studeerde Biologie aan de Universidade Estadual Paulista, in São Paulo, Brazilië. Daarna was zij werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Sao Paulo bij de afdeling Experimentele Fysiologie. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdelingen Chirurgie en Cardiothoracale Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met de afdeling Thoracale Fysiologie van het Hart Instituut in Sao Paulo.  De titel van haar proefschrift luidt: Lung inflammation after brain death: sex differences and treatment strategies.

Promotor

Prof. Dr. H.G.D. Leuvenink