Oratie prof.dr. Corné A.M. Roelen: Werk maken van functioneren

Periode:
- 16:15 - 17:00
Oratie
Aula Academiegebouw Broerstraat 5, Groningen

Sinds 13 november 2021 is de maximale groepsgrootte 75 personen. De recepties na de oraties en promoties zijn geplaceerd en met QR-controle.

Bedrijfsartsen in Nederland zijn vooral bezig met verzuimbegeleiding en re-integratie. Liever zouden we willen voorkómen dat werknemers zich ziek moeten melden. Onderzoek laat zien dat verzuim moeilijk te voorspellen is. Werkvermogen is een voorspeller, maar 80% van de mensen die zich ziekmeldt had in het voorgaand jaar een goed tot zeer goed werkvermogen.

In zijn oratie zal prof.dr. Corné Roelen ingaan op een nieuwe maat: werkfunctioneren. Werkfunctioneren meet in hoeverre werknemers door gezondheidsklachten worden gehinderd in hun werk. Als werknemers altijd worden gehinderd, dan is het werkfunctioneren 0 en melden werknemers zich ziek. Als mensen nooit worden gehinderd dan is het werkfunctioneren 100. Roelen pleit ervoor om werkfunctioneren regelmatig te meten, tijdens re-integratie maar ook daarna. Ongeveer 65% van de mensen die na psychisch verzuim weer volledig werken, heeft nog steeds problemen met werkfunctioneren. Ongeveer een kwart heeft zelfs een werkfunctioneren van minder dan 50. Dit betekent dat ze meer dan de helft van de tijd door klachten worden gehinderd in het uitvoeren van hun werk.

Onderzoek naar werkfunctioneren wordt gedaan vanuit de academische werkplaats die de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG heeft ingericht met Arbo Unie. De samenwerking met deze grote landelijke arbodienst biedt unieke kansen om kennis te valoriseren in de bedrijfsgezondheidszorg. Roelen zal in zijn oratie ook ingaan op onderwijs; artsen moeten leren dat elk advies en elke behandeling consequenties kan hebben voor het werkfunctioneren van een patiënt. Werkfunctioneren zou zelfs een maat voor de kwaliteit van zorg kunnen zijn bij patiënten die een baan hebben.

Meer informatie Oratie

  • prof.dr. Corné A.M. Roelen
  • Titel: Werk maken van functioneren
  • Leeropdracht: Bedrijfsgeneeskunde
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden s.v.p. uiterlijk 7 december via het aanmeldingsformulier
  • Bekijk de livestream op 14 december via de rug