Hemodynamische interventies en -monitoring bij kritiek zieke patiënten

Periode:
- 11:00
Promotie
Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 te Groningen

Hemodynamische interventies en -monitoring bij kritiek zieke patiënten

Hemodynamische interventies en - monitoring zijn dagelijkse bezigheden op de Intensive Care; veelal geïnitieerd op basis van (veronderstelde) pathofysiologische mechanismen, dan wel expert opinion. In zijn proefschrift evalueerde Koster het wetenschappelijke bewijs voor hemodynamische interventies met inotropica – medicijnen die het hart ondersteunen door de pompkracht van het hart te vergroten - en hemodynamische monitoring, middels ‘critical care ultrasonography’ in een kritisch zieke patiëntenpopulatie. Ten behoeve van het informeren van clinici over bovenstaande doelen zijn er meerdere systematische reviews met meta-analyses uitgevoerd en zijn er substudies van echografie in een cohortstudie verricht.
Het beschikbare bewijs voor het geven van inotropica aan kritisch zieke patiënten met cardiale dysfunctie wordt gekenmerkt door systematische - en toevalsfouten en ondersteunt de hedendaagse praktijk niet. Het laat de clinicus achter met veel vragen. De enige logische conclusie is dat als inotropica worden gegeven, de parameter gemeten moet worden waar deze direct effect op hoort te hebben: het hartminuutvolume. Het maakt waarschijnlijk niet zoveel uit met welk apparaat/instrument deze gemeten wordt, alhoewel echo(grafie) ten opzichte van andere hemodynamische monitoring technieken in het voordeel is, aangezien dit direct een indruk geeft van de cardiale functie en het kan een mogelijke origine van cardiale dysfunctie tonen.
Echografie gaat zeer waarschijnlijk in toenemende mate op de Intensive Care gebruikt worden, aangezien het snel antwoorden kan geven op (binaire) vragen. Het lijkt bijvoorbeeld ten opzichte van lichamelijk onderzoek beter in staat om te beoordelen of er sprake is van longoedeem. Wel dient men zich bewust te zijn van de operator-afhankelijkheid van echografie en dient de operator van de echomachine zich bewust te zijn van de valkuilen van echografie. In de nabije toekomst zal er hopelijk bewijskracht op patiënt relevante uitkomsten komen voor het gebruik van echografie op de Intensive Care.

Curriculum Vitae

Geert Koster (1977) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Intensive Care Volwassenen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daar is hij werkzaam als cardioloog-intensivist. De titel van zijn proefschrift luidt: Hemodynamic interventions and -monitoring in critically ill patients.

Promotoren

Prof. Dr. J.C.C van der Horst