For English: see below

L. Smeijer-Ramocha Mijn naam is Lesego Smeijer-Ramocha en ik werk sinds november 2023 bij Eurocat Noord-Nederland als datanamager. Eurocat hoort als onderzoeksgroep bij de afdeling Genetica van het UMC in Groningen. Ik werk nu al met veel plezier samen met het team.

Mijn achtergrond combineert expertise in zowel klinische epidemiologie als datamanagement. In 2022 voltooide ik mijn PhD in klinische epidemiologie aan de Universiteit van Witwatersrand, waarbij ik me richtte op de epidemiologie van humaan metapneumovirus en longuitkomsten bij jonge kinderen.

Deze ervaring, gecombineerd met mijn passie voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens, motiveert mij om bij te dragen aan de kwaliteit van de data van het Eurocat onderzoek naar aangeboren afwijkingen.

Persoonlijk: ik woon in Groningen met mijn man en twee prachtige kinderen. Ik kom oorspronkelijk uit Botswana, maar ben voor mijn studie naar Zuid-Afrika verhuisd en geniet van de multiculturele ervaring. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin en met het verkennen van nieuwe fietsroutes door het prachtige Groninger landschap.

Let me introduce myself

My name is Lesego Smeijer-Ramocha and I have been working at Eurocat Northern Netherlands as Data Manager since November 2023. Eurocat is a research group at the Department of Genetics of the UMC in Groningen. I already enjoy working with the team.

My background combines expertise in both clinical epidemiology and data management. In 2022, I completed my PhD in Clinical Epidemiology at the University of Witwatersrand, focusing on the epidemiology of human metapneumovirus and early childhood lung outcomes.

This experience, combined with my passion for the quality and accuracy of data, motivates me to contribute to the quality of the data of the Eurocat research on congenital anomalies.

Personally: I live in Groningen with my husband and two beautiful children. I’m originally from Botswana, but I moved to South Africa for my studies and enjoy the multicultural experience. I like to spend my free time with my family and enjoy exploring new cycling routes through the beautiful Groningen landscape.