Effect van antistollingsmedicijnen op patiënten met littekenvorming op de lever

Periode:
- 09.00
Promotie
Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 te Groningen

Effect van antistollingsmedicijnen op patiënten met littekenvorming op de lever

Patiënten met een gevorderde leverziekte krijgen vaak last van littekenvorming op de lever, ook wel cirrose genoemd. Deze patiënten hebben een grotere kans op bloedingen en trombose, maar voor artsen zijn deze complicaties moeilijk te behandelen omdat niet duidelijk is welke middelen in deze gevallen het beste werken. In dit proefschrift onderzocht Bos daarom het bloedstollingssysteem van patiénten met cirrose, en hoe complicaties voorkomen en behandeld kunnen worden.
Bos bevestigde allereerst dat cirrose inderdaad een verhoogde kans gaf op trombose. Daarna vergeleek ze het effect van gebruikelijke antistollingsmedicijnen op patiënten met cirrose door een leverziekte en patiënten met cirrose door overgewicht of alcohol. Er bleek geen verschil te zitten tussen de twee groepen. Het effect van het antistollingsmedicijn edoxaban was bij patiënten met cirrose wel minder dan bij de gezonde controle groep. Ook hadden antistollingsmedicijnen na een operatie andere effecten dan bij gezonde controlegroepen, wat betekend dat de dosis van deze medicijnen voor patiënten met cirrose wellicht moet worden aangepast. Met deze resultaten hoopt Bos de eerste aanknopingspunten te geven om deze patiënten beter te behandelen.

Curriculum Vitae

Sarah Bos (1984) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed haar promotieonderzoek bij het GUIDE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is ze werkzaam als MDL-arts bij Treant Zorggroep. De titel van haar proefschrift luidt: “Prevention and treatment of hemostatic complications in liver disease.”

Promotoren

Prof. Dr. J.A. Lisman, Prof. Dr. T.P.W. Kamphuisen