Henk Snapper verlaat UMCG per 1 januari 2023

Henk Snapper, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering en innovatie, gaat het UMCG per 1 januari a.s. verlaten. Hij treedt vanaf die datum toe tot de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC waar hij de portefeuille bedrijfsvoering gaat vervullen.

Henk Snapper is vanaf 2004 werkzaam in het UMCG en werd per 1 januari 2013 lid van de Raad van Bestuur. Daarmee is hij tien jaar één van onze bestuurders geweest. 

De Raad van Toezicht is Henk Snapper zeer erkentelijk voor zijn indrukwekkende bijdrage aan de resultaten van het UMCG: zijn gedegen financiële kennis wordt alom geprezen en zijn inzet en betrokkenheid bij o.a. de invoering van het EPD, de afspraken met zorgverzekeraars en het Masterplan Bouw zijn terecht door velen zeer gewaardeerd. Zijn overstap naar het Amsterdam UMC maakt dat hij een rol kan blijven spelen binnen de Nederlandse Federatie van UMC’s. Ook in die rol wordt hij landelijk zeer gewaardeerd. 

Henk Snapper ziet na 10 jaren uit naar een nieuwe uitdaging en wil daarom deze stap zetten. De Raad van Toezicht en zijn collega’s in de Raad van Bestuur begrijpen dat en gunnen hem dit zeer. Henk Snapper: 'Ik vind het UMCG een unieke en prachtige organisatie. Ik zal veel mensen en zeker de collega’s waarmee de samenwerking intensief is geweest, zeer gaan missen'.  Dit geldt omgekeerd zeker voor de Raad van Toezicht en voor zijn collega’s in de Raad van Bestuur en zonder enige twijfel ook voor veel UMCG’ers. 
Wij wensen Henk heel veel succes in zijn nieuwe functie! 

De Raad van Toezicht zal zich, in goede afstemming met de Raad van Bestuur, op zo kort mogelijke termijn buigen over de opvolging voor deze belangrijke portefeuille in de Raad van Bestuur en zich inspannen om deze positie zo spoedig mogelijk en zo goed mogelijk in te vullen.