Het UMCG gaat een omvangrijk Nederlands/Belgisch onderzoek leiden naar een nieuwe manier van behandelen van patiënten met een acuut herseninfarct. Hierbij wordt bij deze patiënten bij wie een stolsel uit de hersenslagader wordt verwijderd, gelijktijdig een stent geplaatst om een vernauwing in de halsslagader op te heffen.

Interventieneuroloog Maarten Uyttenboogaart van het UMCG leidt dit onderzoek, samen met neurologen Paul Nederkoorn uit het Amsterdam UMC en Robin Lemmens uit het UZ Leuven (Belgie). Zij ontvangen hiervoor een subsidie van in totaal €2,3 miljoen; €1,4 miljoen van ZonMw en €0,9 miljoen van het Belgische KCE. Aan het onderzoek doen 17 ziekenhuizen in Nederland en 9 ziekenhuizen in België aan mee en gaat vier jaar duren.

Patiënten met een acuut herseninfarct als gevolg van een afgesloten hersenslagader worden tegenwoordig behandeld via een zogeheten intra-arteriële trombectomie (IAT). Hierbij wordt via katheter technieken een stolsel uit de hersenslagaders verwijderd. Wanneer de bloedtoevoer tijdig hersteld wordt, zorgt deze behandeling er voor dat de kans op een blijvende handicap na een acuut herseninfarct kleiner wordt. 

Vernauwing in halsslagader

Een vijfde van de patiënten die deze IAT behandeling ondergaat, heeft een vernauwing in de  halsslagader die het bloed naar de hersenen leidt. Deze vernauwing is bij hen ook de oorzaak van het ontstaan van het herseninfarct. Deze patiënten moeten vaak binnen 1 à 2 weken na de ingreep vanwege het herseninfarct opnieuw geopereerd worden om deze vernauwing in de halsslagader op te heffen. Dit om een nieuw herseninfarct te voorkomen. 

Stolsel verwijderen en tegelijk stent plaatsen

In dit nieuwe CASES-onderzoek gaan de onderzoekers na of deze vernauwde halsslagader ook al tijdens de IAT-procedure te behandelen is met een stent. Dit is een buisje dat in een bloedvat van een patiënt kan worden geplaatst om dit open te houden. Dit tegelijkertijd doen biedt mogelijk enkele grote voordelen voor de patiënt. Een patiënt hoeft daarna niet meer opnieuw geopereerd te worden met eventuele risico’s die een dergelijke ingreep met zich meebrengt. Verder is de oorzaak van het herseninfarct gelijk behandeld en verbetert de hersendoorbloeding direct. Een mogelijk nadeel voor een patiënt is dat deze na het herseninfarct gedurende een langere periode dagelijks twee bloedverdunners moet gebruiken; nu is dat twee weken, met de gelijktijdige ingreep is dat drie maanden. Een heel ander voordeel kan zijn dat een gelijktijdige behandeling uiteindelijk leidt tot lagere kosten voor de gezondheidszorg.

Hopelijk betere resultaten voor patient

Uyttenboogaart verwacht veel van dit onderzoek: ‘Jaarlijks worden in Nederland ruim 2000 mensen die zijn getroffen door een acuut herseninfarct, behandeld met een IAT. Ik hoop dat we kunnen aantonen dat direct een stent plaatsen leidt tot betere resultaten voor de patiënt. Dan zal dit de standaard behandeling worden voor patiënten die door een vernauwde hersenslagader een acuut herseninfarct hebben gehad.’ 

Omvangrijk onderzoek

Het betreft een onderzoek dat 4 jaar gaat duren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 17 ziekenhuizen in Nederland en 9 ziekenhuizen in België. Het UMCG is het coördinerend centrum van deze studie, Maarten Uyttenboogaart is de hoofdonderzoeker. Naar verwachting zullen ongeveer 600 patiënten met een acuut herseninfarct in de studie worden opgenomen. Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie vanuit het BeNeFit-programma van ZonMw/KCE ter grootte van in totaal €2,3 miljoen. Het onderzoek maakt deel uit van het gerenommeerde CONTRAST-onderzoeksconsortium waarin al het wetenschappelijk onderzoek naar acute herseninfarcten en hersenbloedingen is gebundeld binnen Nederland.  

In bijgaande link is meer informatie te lezen over de rol die het UMCG speelt in het CONTRAST onderzoeksconsortium.