UMCG en andere noordelijke werkgevers ondertekenen Charter Diversiteit

Het UMCG heeft vandaag samen met de Gasunie, het Groninger Museum, de Hanzehogeschool Groningen, Schouwburg De Lawei, Noorderlink, Rijksuniversiteit Groningen, CMZorg en de gemeente Groningen het Charter Diversiteit ondertekend tijdens de bijeenkomst ‘de toekomst van diversiteit en inclusie in het Noorden’.

‘Diversiteit en inclusiviteit maken het UMCG sterker’, zegt directeur P&O Michiel Kahmann. ‘Door alle stemmen mee te nemen, komen we tot betere besluiten. Door iedereen te zien voor wie je bent, maken we het UMCG veiliger. En door ons bewust te zijn van onze bias, kunnen we beter luisteren. Daarom is inclusiviteit een belangrijk onderdeel van ons werk en onze koers. Via het Charter werken we hierin graag samen met andere organisaties in de regio.’

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die we hebben getekend omdat we ons willen inzetten voor een meer gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur. Met het Charter tekenen de organisaties dan ook voor de intentie om zich in te zetten voor één of meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Het Charter wordt uitgevoerd door Diversiteit in Bedrijf en is onderdeel van de Sociaal-Economische Raad.

Diversiteit en inclusie, een gezamenlijke uitdaging

De gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om het Charter Diversiteit in het Noorden op de kaart te zetten en werk te maken van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Doel is om in de loop van de tijd zoveel mogelijk bedrijven en organisaties te stimuleren om zich aan te sluiten en ook te tekenen. We willen een gezamenlijk noordelijk netwerk vormen om kennis te delen, elkaar te inspireren en werkwijzen te delen.

UMCG-directeur P&O Michiel Kahmann.