Innovatief coschap buiten de ziekenhuismuren voor Groninger Geneeskundestudenten

Tweedejaars masterstudenten van de opleiding Geneeskunde van het UMCG en de RUG gaan in het extramurale coschap 12 weken aaneengesloten ervaring opdoen buiten de muren van het ziekenhuis. 

De Geneeskunde-opleiding van het UMCG en de RUG is gestart met een nieuw innovatief coschap voor tweedejaars masterstudenten. In het 12-weekse extramurale coschap krijgen de studenten de kans om gedurende een langere tijd buiten de muren van het ziekenhuis te werken. Ze zijn evenredig werkzaam in de Ouderengeneeskunde, de Huisartsgeneeskunde en in de Sociale Geneeskunde (denk aan GGD’en, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen). Daarnaast volgen de studenten gezamenlijk onderwijs, waarbij ze leren om zorgvragen uit de praktijk op verschillende behandelniveaus te bekijken: van preventie tot aan ziekenhuiszorg.  

Breed perspectief 

‘We vinden het belangrijk dat onze studenten leren om vanuit een breed perspectief naar hun patiënten te kijken’, zegt Friso Muntinghe, programmaleider van de masteropleiding. ‘Een patiënt komt vrijwel altijd met zijn of haar zorgvraag bij de huisarts, een jeugdarts of andere arts werkzaam in het extramurale veld. Soms is het noodzakelijk dat iemand wordt doorgestuurd naar een ziekenhuis voor behandeling, maar het grootste deel van de zorg en van preventie van ziekte vindt buiten de muren van het ziekenhuis plaats. We willen onze studenten zicht geven op het hele netwerk van zorg waar patiënten mee te maken hebben. Wie doet wat? Hoe ziet het vervolg na een medische behandeling in een ziekenhuis eruit? En hoe kun je voorkomen dat patiënten (weer) ziek worden? Welke wijkfaciliteiten kunnen een rol spelen bij de behandeling en wat is de geldende wet- en regelgeving?’ 

Groningse arts van de toekomst 

De Geneeskunde-opleiding van het UMCG en de RUG heeft een duidelijke visie op de arts van de toekomst. De arts van de toekomst overziet het hele zorgproces dat patiënten doorlopen, waarbij hij of zij zich realiseert dat een zeer groot deel van deze zorg buiten het ziekenhuis afspeelt. Bekwaamheid in het extramurale veld, waaronder de Ouderengeneeskunde, is hierom belangrijk. Studenten leren en werken tijdens hun opleiding grotendeels in het ziekenhuis. Door ze nu de mogelijkheid te geven om langere tijd buiten de muren van het ziekenhuis te werken, krijgen ze beter inzicht in preventie, in het gehele netwerk van zorg, in de continuïteit van zorg rond een patiënt en in hun rol hierin als arts. 

Samen met ziekenhuizen en opleiders in Noord-Nederland 

Het nieuwe extramurale coschap van de Master Geneeskunde komt tot stand in samenwerking met de ziekenhuizen Isala Zwolle, Medisch Centrum Leeuwarden, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Deventer Ziekenhuis, Treant Ziekenhuis Scheper Emmen, Medisch Spectrum Enschede, Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en vele huisartsen, specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geneeskundigen in de opleidingsregio. Jaarlijks lopen 450 coassistenten hun tweedejaars coschappen in deze ziekenhuizen en bij deze extramuraal werkzame artsen. Hier leren ze zowel de kennis en vaardigheden van de diverse specialismen als de extramurale werkwijze en specialismen. 

Van pilot tot implementatie 

Dit studiejaar doen de eerste 50 studenten mee in een pilot waarin de opleiding de twee mogelijke coschap-modellen en onderwijsmodellen in de praktijk brengt. Hierna wordt het coschap geïmplementeerd voor alle 450 studenten in het tweede jaar van het masterprogramma Geneeskunde.