NWO heeft aan Lisanne van Dijk (Radiotherapie), Esther Metting (DASH), Felix Poppelaars (Nefrologie), Simon Daan Pouwels (Longziekten), Gwenny Verstappen (Reumatologie en klinische immunologie) en Yingying Cong (Celbiologie) een Veni-beurs van maximaal €280.000,- toegekend. Deze beurs is bestemd voor jonge, veelbelovende wetenschappers om gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Er zijn in totaal 89 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen.

Hieronder kan je meer informatie over de zes onderzoeksvoorstellen lezen:

Lisanne van Dijk: Met Artificial intelligence bestralingsbijwerkingen voorspellen en verminderen in hoofdhals kanker patiënten

Hoofd-hals kankerpatiënten die zijn behandeld met radiotherapie hebben een steeds betere overleving, maar hun behandeling gaat vaak gepaard met ernstige, langdurige bijwerkingen. Dit project gebruikt Artificial Intelligence-technieken om voorspellingsmodellen te maken voor deze bijwerkingen. Hierdoor wordt een gepersonaliseerde behandeling mogelijk waarbij naast de optimale overleving zo min mogelijk bijwerkingen optreden.

Esther Metting: Mensen die niet digitaal vaardig zijn zouden toch gebruik moeten kunnen maken van EHealth om gezondheidsverschillen te voorkomen

In de zorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van E-Health om patiënten beter te kunnen behandelen. Hierdoor zal de behandeling en de gezondheid van niet-digitaal vaardigen achterblijven. Met COPD-patiënten en zorgverleners ga ik een methode ontwikkelen waarmee niet digitaal vaardigen tóch kunnen profiteren van de gezondheidsvoordelen van E-Health.

Felix Poppelaars: Het Complotype, een nieuw criterium voor compatibiliteit tussen donor en ontvanger bij niertransplantaties.

De geërfde set van complement genen wordt het Complotype genoemd en bepaalt het vermogen om het complement systeem te activeren en te reguleren. Ik ga onderzoeken of bij de toewijzing van donornieren het Complotype moet worden toegevoegd als criterium naast weefseltypering, om daarmee de lange-termijn uitkomsten na transplantatie te verbeteren.

Simon Daan Pouwels: Lichaamseigen gevaar-signaalstoffen in het ontwikkelen van onderliggend lijden bij COPD patiënten

In dit project zal ik onderzoeken of én hoe lichaamseigen-gevaarsignalen afkomstig uit beschadigd longweefsel, kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van onderliggend lijden in COPD, middels een groot patiënten cohort en vernieuwende 3D-lab technieken. Hieruit zal blijken of deze gevaarsignalen gebruikt kunnen worden als COPD biomarker en/of aangrijpingspunt voor nieuwe behandelstrategieën.

Gwenny Verstappen: Het hoe en waarom van B-cel overactiviteit bij systemische auto-immuunziekten

Systemische auto-immuunziekten worden gekenmerkt door overactiviteit van B-cellen. Hoe dit tot stand komt is onduidelijk. Middels een gedetailleerde functionele en moleculaire analyse gaat deze onderzoeker bepalen hoe B-cellen overactief raken in patiënten met de auto-immuunziekte ‘syndroom van Sjögren’, om verschillen tussen patiënten te identificeren en gerichte therapeutische behandelopties te realiseren.

Yingying Cong: Coronavirus uitbraken Bestrijden

Coronavirussen vormen permanente bedreigingen voor de menselijke gezondheid en de landbouw; ook zullen waarschijnlijk nieuwe epidemieën opduiken. Dit project is gericht op het identificeren en karakteriseren van farmaca die het geconserveerde replicatiemechanisme van coronavirussen blokkeren. Het uiteindelijke doel is om anti-coronavirale medicatie te verstrekken ter bestrijding van toekomstige coronavirus uitbraken.