• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

OncoLifeS

Print 

​OncoLifeS is een databiobank waarin de gegevens van patiënten met kanker en hun lichaamsmaterialenzijn opgeslagen. Die lichaamsmaterialen zijn bloed, urine, ontlasting, beenmerg, speeksel en weefsel. Met deze gegevens, ook wel 'data' genoemd, kunnen onderzoekers in het UMCG beter onderzoek verrichten naar kanker.

Doel

Het doel van OncoLifeS is om de controles, preventieve ingrepen en de behandeling van kanker te verbeteren en hiermee mogelijk de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te vergroten. Zowel op korte als lange termijn. Ook kijken we welke factoren het risico op kanker bepalen en welke preventieve maatregelen het beste werken.

Wanneer kunt u deelnemen?

Op dit moment kunt u meedoen aan OncoLifeS als u behandeld wordt voor:

 • longkanker
 • hoofdhalskanker
 • gynaecologische kanker
 • zaadbalkanker
 • een neuro-endocriene tumor
 • hematologische kanker
 • een colorectale tumor
 • slokdarmkanker
 • een sarcoom

U kunt ook meedoen als we vermoeden dat u 1 van deze ziektes heeft. Heeft u een andere soort kanker en is uw ziekte vastgesteld toen u tussen de 18 en 35 jaar was? Dan kunt u ook deelnemen. Tijdens uw eerste bezoek ktijgt u informatie over OncoLifes. Ook vragen we u dan omlichaamsmateriaal en gegevens beschikbaar te stellen voor onderzoek.

Werkwijze

Als u het toestemmingsformulier heeft ondertekend, wordt u geregistreerd als deelnemer aan OncoLifeS. Daarna verzamelen en bewaren we uw gegevens. Dat betekent dat OncoLifeS u vraagt om:

 • ongeveer 40-60 ml extra bloed bij u af te nemen tijdens een geplande bloedafname.
 • het overgebleven weefsel van u te mogen bewaren. Het gaat daarbij om weefsel, dat is afgenomen voor het stellen van de diagnose of dat is verwijderd tijdens een operatie.
 • uw gegevens op te mogen vragen bij uw huisarts, apotheek en eventuele medisch specialisten in een ander ziekenhuis.
 • 5 vragenlijsten in te vullen in de eerste 2 jaar van uw ziekte.

​​