• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Studie naar hoe omgevingsinvloeden neuroticisme voorspellen

Print 
Datum: 16 maart 2015
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. J. Ormel, prof. dr. A.J. Oldehinkel

Bertus Jeronimus: Environmental influences on neuroticism. A story about emotional (in)stability

Stressvolle en onvoorspelbare levensgebeurtenissen, vooral sociale stress en conflicten, kunnen ervoor zorgen dat mensen een hoger niveau van neuroticisme (emotionele instabiliteit) ontwikkelen. Bertus Jeronimus stelt dat op basis van onderzoek naar de relatie tussen omgevingsinvloeden en neuroticisme. Er is ook goed nieuws: positieve levensveranderingen kunnen lijden tot een afname van neuroticisme. Jeronimus concludeert dat het neuroticisme-niveau van mensen veel veranderlijker is dan lang werd gedacht.

Neuroticisme is niet alleen een zware belasting voor mensen die ermee kampen, maar ook een grote kostenpost voor de maatschappij. Het kwart van de Nederlandse bevolking dat het hoogst scoort op vragenlijsten voor neuroticisme maakt samen meer medische en economische kosten dan alle andere gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg bij elkaar. Het zou daarom volgens Jeronimus de moeite waard kunnen zijn om meer geld te besteden aan preventiestrategieën. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat mogelijke oorzaken van een hoog neuroticisme-niveau zijn, en hoe een eventuele afname van emotionele instabiliteit bewerkstelligt kan worden.

Om die twee vragen te beantwoorden, bestudeerde de promovendus eerdere studies naar veranderingen in neuroticisme in volwassenen. Hij vat samen dat stressvolle gebeurtenissen, die gekarakteriseerd kunnen worden als onvoorspelbaar, oncontroleerbaar, onverwacht, onwenselijk of niet passend bij een normale levensloop, vaak worden gevolgd door een langdurige toename in neuroticisme. Andersom bleken positieve levensveranderingen dus tot een afname van klachten te leiden. Tot slot concludeert Jeronimus dat een hoog niveau van neuroticisme een belangrijke voorspeller is voor de ontwikkeling van psychische problemen zoals depressie.

Curriculum Vitae

Bertus Jeronimus (1984) studeerde klinische- en ontwikkelingspsychologie en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek binnen onderzoeksinstituut BCN-BRAIN van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat het onderzoek ook bekostigde. Jeronimus werkt als onderzoeker bij de afdeling Psychiatrie van het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: “Environmental influences on neuroticism. A story about emotional (in)stability”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram