Toegankelijkheid

Alle websites van het UMCG zijn voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. We werken voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid. We willen voldoen aan de standaard op niveau AA. We testen de websites door gebruikers en door deskundigen op het gebied van toegankelijkheid, waaronder belangenorganisaties. Op basis hiervan zullen wij onze richtlijnen en werkwijze steeds verder verbeteren.

Aandachtsgebieden

PDF-documenten

We maken zo min mogelijk gebruik van documenten. Als een document wel nodig is dan gebruiken we pdf’s die we zoveel mogelijk toegankelijk hebben gemaakt. Op dit moment staan er nog niet-toegankelijke pdf’s op onze website. We werken eraan om dit te verbeteren.

Afbeeldingen

We zetten geen tekst in afbeeldingen zonder een alternatief te bieden en maken altijd gebruik van de standaard mogelijkheden van het huidige CMS (bijvoorbeeld voor Alt-teksten).

Geluid en video

Alle nieuwe video’s van het UMCG worden standaard ondertiteld. Alle in het verleden gemaakt video's zijn (nog) niet allemaal ondertiteld. We werken eraan om ook eerder gemaakte video’s te ondertitelen.

Animatie

We maken geen gebruik van animaties met automatisch wisselende beelden. We geven bezoekers de mogelijkheden om zelf door een animatie klikken zodat iedereen dat in eigen tempo kan doen.

Formulieren

We maken zo veel mogelijk gebruik van toegankelijke webformulieren. Ze zijn eenvoudig opgesteld, met gebruik van duidelijke labels, invoervelden en foutmeldingen. Als we formulieren van anderen gebruiken, moeten deze ook toegankelijk zijn.

Navigatie

Op deze website wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van een heldere pagina-opmaak: een duidelijke titel en een duidelijke herkenbare structuur. Alle navigatie is met de tab-toets te bereiken.
Links naar externe websites hebben we zo veel mogelijk gemarkeerd met een schuin pijltje vóór de link. Daardoor weet de bezoeker dat er naar een andere website wordt gelinkt.

Tabellen

Onze tabellen zijn nog niet toegankelijk genoeg. Daar wordt wel aan gewerkt. We gaan in de html aangeven welke cellen koppen zijn en welke cellen gegevens bevatten. Bij hele grote tabellen geven we ook aan welke kop precies bij welke cellen hoort. Bij moeilijke tabellen geven we ook een samenvatting van de tabel.

Tekst

We schijven onze webteksten zoveel mogelijk op taalniveau B1. Informatie voor onze academische doelgroep bevat vaak moeilijke woorden. B1 blijft ons streven, vooral bij informatie over onze patiëntenzorg.

Vormgeving

We laten belangrijke informatie waarbij we kleur en vorm gebruiken ook zien met tekst. Daarbij houden we rekening met voldoende contrast tussen voor- en achtergrondkleuren. Webpagina’s bouwen we zoveel mogelijk met een vaste indeling.

U kunt ons helpen

Ondanks alle inspanningen hebben we nog geen volledig toegankelijke website. We zijn dagelijks bezig om dit te verbeteren. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken.

Wilt u een webpagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt of loopt u op onze website tegen andere problemen met toegankelijkheid aan, of heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten via ons feedbackformulier.