WATER-studie: onderzoek naar effect van zout- en eiwitbeperking op polyurie bij tolvaptan

De WATER-studie is een onderzoek naar effect van zout- en eiwitbeperking op polyurie bij tolvaptan.

Wat onderzoeken we?

Tolvaptan is momenteel het enige medicijn die de achteruitgang van de nierfunctie remt bij mensen met cystenieren. De bijwerking waar mensen bij het gebruik van tolvaptan het meest last van hebben, is het vele plassen: gemiddeld wel 6 liter per dag.

Door eerder onderzoek denken we dat de hoeveelheid zout en eiwitten die mensen dagelijks eten invloed heeft op de hoeveel iemand plast. Met de WATER-studie willen we dit verder onderzoeken.

Wie kan meedoen?

Inmiddels hebben genoeg patiënten zich voor deze studie aangemeld. Aanmelden is niet meer mogelijk. Er waren een paar voorwaarden:

Inclusiecriteria:

  • Patiënten met de diagnose ADPKD
  • Tolvaptangebruik op hoogst haalbare dosering, met een urine osmolaliteit lager dan 205 mosmol/
  • 18 jaar of ouder
  • eGFR >30 ml/min/1.73m2

Exclusiecriteria:

  • Chronisch gebruik van lithium, diuretica, NSAIDs en systemische corticosteroïden
  • Diabetes mellitus
  • Diabetes insipidus
  • Voor vrouwen: zwangerschap of het geven van borstvoeding

Meer weten?

Gebruikt u tolvaptan en wilt u meer informatie? Bel of mail naar het onderzoeksteam.