Verwijsinformatie CHARGE polikliniek (Genetica)

Verwijsinformatie voor kinderen met het CHARGE syndroom, waarbij de opzet van de CHARGE Polikliniek is om te komen tot een goed behandelingsplan. Het kind wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist

 • Regulier

  Patiënten kunnen worden verwezen door middel van een verwijsbrief gericht aan de afdeling Genetica.

  Semi-spoed

  n.v.t.

  Spoed

  n.v.t.


 • UMCG

  t.a.v. E. Dulfer
  afdeling Klinische Genetica
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres: n.v.t.

  Fax: (050) 361 72 31

  Telefoonnummer voor patiënt:
  n.v.t.

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 72 29

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  n.v.t.

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  n.v.t.


 • Coördinator CHARGE polikliniek: drs. E. Dulfer

  CSK/KNO (tevens logopedie en audiologie):

  Mw. dr. F.W. Coster
  Dr. R.H. Free
  Prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer
  Drs. A.L. Keegstra
  Mw. drs. J.H. Pap

  Kinderendocrinologie: dr. G. Bocca

  Oogheelkunde: dr. J.W.R. Pott

  Psychiatrie Accare: drs. L.J. Kalverdijk