PRINCE-studie

PRINCE studie: een studie naar het effect van tapentadol en pregabaline op centrale sensitisatie en chronische pijn bij patiënten met endometriose.

Wat onderzoeken we?

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het komt dat buik- en bekkenpijn soms chronisch (blijvend) wordt. Naast factoren vanuit de organen en hun omgeving, kan ook het gevoeliger worden van het zenuwstelsel door de continue pijn een rol spelen. Dit noemen we centrale sensitisatie. Sensitisatie betekent gevoeliger worden. Door centrale sensitisatie raken de zenuwen sneller geprikkeld, waardoor pijnprikkels eerder en langer worden waargenomen. Soms worden hierdoor zelfs niet-pijnlijke prikkels als pijnlijk ervaren.

Bij verschillende soorten van chronische pijn zijn er aanwijzingen dat centrale sensitisatie een rol zou kunnen spelen. Voor buik- en bekkenpijn is dat nog niet bekend. In dit onderzoek testen we bij patiënten met buik- en bekkenpijn of zij ook verschijnselen van centrale sensitisering hebben en of deze verschijnselen reageren op tapentadol en pregabaline.

Beide middelen worden voorgeschreven bij chronische pijn en kunnen werkzaam zijn bij pijn vanuit het zenuwstelsel (‘neuropatische pijn’). Van pregabaline is bekend dat het de centrale sensitisering kan beïnvloeden. Dat is bij tapentadol nog niet duidelijk, en daarom wordt tapentadol vergeleken met pregabaline.

Het doel van het onderzoek is om van beide middelen vast te stellen wat hun effect of centrale sensitisatie is bij patiënten met buik- en bekkenpijn.

Wie kan meedoen?

Je kunt meedoen als:

 • met een MRI of laparoscopie duidelijk is geworden dat endometriose hebt
 • je ouder bent dan 18 jaar
 • symptomen hebt van centrale sensitisatie
 • je opioïden of pregabaline mag gebruiken
 • je niet eerder pregabaline of tapentadol hebt gebruikt
 • je niet zwanger bent of zwanger wilt worden tijdens de studie

Hoe verloopt het onderzoek?

Als je mee wilt doen aan dit onderzoek, kun je je aanmelden. Je krijgt dan een uitnodiging voor een screening. We kijken dan of je symptomen hebt die te maken kunnen hebben met centrale sensitisatie. Daarna hoor je van ons of je mee kunt doen.

De studie bestaat uit:

 • 2 behandelperiodes van 8 weken
 • een wash-out periode van 1 week
 • 4 meetmomenten aan het begin en einde van de behandelperiodes. De meetmomenten bestaan uit testen om de gevoeligheid voor pijn en pijndrempels in kaart te brengen
 • invullen van vragenlijsten voor elk meetmoment
 • bijhouden van een dagboek, daarin meld je per dag de pijnscore en bijwerkingen/bijzonderheden.

Als de studie is afgerond krijg je een gesprek met de arts. Jullie bespreken dan een vervolgbehandeling.

Meer weten?

Wil je meedoen of meer informatie? Bel of stuur een mail aan I. Schuttert.