PASS: onderzoek naar de bijwerkingen van tolvaptan bij cystenieren

Onderzoek naar de bijwerkingen van tolvaptan bij cystenieren.

Wat onderzoeken we?

JINARC (tolvaptan) is een vrij nieuwe behandeling voor autosomaal dominante polycysteuze nierziekte. Met dit onderzoek willen we mogelijke bijwerkingen van tolvaptan bij cystenieren in kaart brengen. Er zijn al patiënten die het medicijn krijgen. Als u ook tolvaptan krijgt, wordt u waarschijnlijk ook gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek.

Niet iedereen kan tolvaptan gebruiken, daarvoor zijn een paar voorwaarden. Bespreek dit met uw eigen behandelaar. Die kan u naar ons verwijzen.

Inmiddels hebben genoeg patiënten zich voor deze studie aangemeld. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u tolvaptan kunt gebruiken, kunt u ervoor kiezen om mee te doen aan de PASS-studie. Hiervoor vult u een toestemmingsformulier in. Daarna verzamelen wij tijdens uw controles gegevens bloeduitslagen, lichamelijke gegevens zoals bloeddruk, gewicht, uw gezondheid, bijwerkingen, bijkomende ziekten en het gebruik van medicijnen.

Al deze gegevens slaan we anoniem op. We kunnen dus niet zien van wie deze gegevens zijn.

Meer weten?

Wilt u weten of u deze behandeling kunt krijgen of dat u mee kunt doen aan het het onderzoek? U kunt ons bellen of een e-mail sturen.