Uniek in je Motoriek

Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de fijne motoriek van 5- tot en met 10-jarige kinderen.

Wat onderzoeken we?

Van jongs af aan ontwikkelen kinderen hun motoriek oftewel hun beweegvaardigheden. Een goede fijne motoriek en dus vaardig zijn in precieze bewegingen met de handen is belangrijk voor allerlei taken in het dagelijks leven zoals het smeren van een boterham, schooltaken zoals schrijven en knutselen maar ook het spelen met andere kinderen. Maar wat is een goede fijne motoriek eigenlijk?

Als we deze vraag willen beantwoorden gebruiken we vaak kwantitatieve testen. Bij deze testen wordt bijvoorbeeld bepaald hoe snel een kind een taak kan uitvoeren of hoeveel fouten een kind maakt. Kwantitatieve testen zeggen echter weinig over hoe een kind precies een beweging uitvoert. Door ook naar de kwaliteit van de motoriek te kijken en dus te observeren hoe een kind precies een beweging uitvoert hopen we een antwoord te geven op de vraag hoe een goede fijne motoriek er uit ziet.

Met deze studie onderzoeken we hoe de kwaliteit van fijne motoriek verandert naarmate kinderen ouder worden en of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Daarnaast kijken we ook hoe kinderen met bijvoorbeeld Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Developmental Coordination Disorder (DCD) bewegen ten opzichte van kinderen zonder ontwikkelingsproblematiek. Kinderen met ASS en DCD hebben moeite met het uitvoeren van motorische vaardigheden en presteren op kwantitatieve testen dus lager in vergelijking met de norm. We weten echter nog niet of ze alleen trager bewegen en/of meer fouten maken (kwantitatief), of dat ze bewegingen anders uitvoeren (kwalitatief) in vergelijking met kinderen zonder ontwikkelingsproblematiek.

Video bekijken Scannen

Wie kan meedoen?

Kinderen in de leeftijd van 5- t/m 10-jaar oud kunnen meedoen aan dit onderzoek. Wij benaderen ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep via basisscholen en therapeuten. Wij benaderen dus eerst basisscholen voor deelname, en daarna de ouders. Voor meer informatie voor u als ouder, school of therapeut kan u hieronder kijken bij ‘Meer informatie’.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek meten we de fijne motoriek van de kinderen met DCDDaily. Deze test is ontwikkeld om de motoriek van kinderen tijdens het uitvoeren van taken uit het dagelijkse leven in kaart te brengen. Tijdens het onderzoek nemen we 2 ontbijttaken en 6 schooltaken af. Dit duurt ongeveer 15 minuten per kind. Deze taken filmen we ook waardoor we na afloop heel precies kunnen kijken hoe een kind deze taken uitvoert. We kijken naar de testuitslagen en de video-opnames. Zo kijken we niet alleen hoe snel een kind taken uitvoert, of hoe netjes het resultaat is (kwantitatief), maar besteden we ook aandacht aan hoe een kind precies beweegt (kwalitatief).

We gaan met alle data vertrouwelijk om. Dit houdt in dat alleen de betrokken onderzoekers toegang hebben tot de data en dat die niet voor andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt worden. Video-opnames worden na afloop van het onderzoek vernietigd.

Meer informatie

Hieronder vindt u meer specifieke informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we doen met deze gegevens, en hoe u (uw kind) kunt aanmelden voor het Uniek in je Motoriek onderzoek.

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Als u toestemming geeft dat uw kind mee mag doen aan het onderzoek noteren wij de leeftijd en geslacht van uw kind. Daarnaast meten we de fijne motoriek met de DCDDaily en observeren we de kwaliteit van de fijne motoriek met de video-opnames die gemaakt zijn tijdens de afname van de DCDDaily. De naam en identiteit van uw kind zijn niet te herleiden vanuit de gegevens.

  Privacy

  Diagnostische gegevens, testuitslagen en video-opnames die de onderzoeker over uw kind verzamelt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent de naam van uw kind direct na afloop van het onderzoek wordt losgekoppeld van de andere onderzoeksgegevens en apart worden bewaard. Hierdoor is niet meer direct te achterhalen welke onderzoeksgegevens bij uw kind horen. De testuitslagen worden opgeslagen onder een code. Alleen de onderzoekers weten welke code bij welk kind hoort.

  Wat doen we met de gegevens?

  Met de gegevens onderzoeken we hoe de kwaliteit van fijne motoriek verandert als kinderen ouder worden. Daarnaast kijken we ook hoe kinderen met bijvoorbeeld ASS of DCD bewegen ten opzichte van kinderen zonder ontwikkelingsproblematiek. We verwerken de resultaten uit dit onderzoek in wetenschappelijke artikelen en presenteren die op congressen. Op dit moment zijn we nog druk bezig om meer gegevens te verzamelen en te analyseren. De komende jaren verwachten we steeds meer resultaten te kunnen publiceren en presenteren.

  Als ouder kunt u ook de (kwantitatieve uitslag) van de motoriektest opvragen om zo meer inzicht te krijgen in de motoriek van uw kind.

  Hoe kunt u uw kind aanmelden?

  Wilt u meedoen aan het onderzoek? Wij meten het liefst op school. Doet de school van uw kind mee aan het onderzoek dan kunt u zich inschrijven via ‘Uniek in je Motoriek’ onderzoek voor ouders.

  Doet de school van uw kind nog niet mee, maar denkt u dat ze wel interesse hebben? Stuur dan een mail naar de hoofdonderzoeker. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

  Wil of kan uw school niet meedoen maar bent u toch geïnteresseerd? Dan kunnen we natuurlijk altijd een afspraak maken om bij u thuis langs te komen om de test af te nemen. Ook dan kunt u een mail sturen. 

 • Wat is uw rol als school?

  Als school kunt u toestemming geven om het onderzoek plaats te laten vinden bij u op school. Naast het beschikbaar stellen van een ruimte om de test af te nemen, deelt u ook de informatie over het onderzoek met de ouders (op papier of digitaal). De hoofdonderzoeker spreekt een geschikte periode met u af om te komen meten. Daarna komt de hoofdonderzoeker alleen, of met een mede onderzoeker bij u langs om de kinderen één-voor-één uit de klas te halen en te meten. Voor u en uw docenten kost meedoen met het onderzoek dus maar minimale inspanning.

  Privacy

  Diagnostische gegevens, testuitslagen en video-opnames die de onderzoeker over de kinderen verzamelt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de naam van de kinderen direct na afloop van het onderzoek worden losgekoppeld van de andere onderzoeksgegevens en apart worden bewaard. Hierdoor is niet meer direct te achterhalen welke onderzoeksgegevens bij de kinderen horen. De testuitslagen worden opgeslagen onder een code en alleen de onderzoekers weten welke code bij welk kind hoort.

  Wat doen we met de gegevens?

  Met de gegevens onderzoeken we hoe de kwaliteit van fijne motoriek verandert naarmate kinderen ouder worden. Daarnaast kijken we ook hoe kinderen met bijvoorbeeld ASS of DCD bewegen ten opzichte van kinderen zonder ontwikkelingsproblematiek. De resultaten uit dit onderzoek zullen verwerkt worden in wetenschappelijke artikelen en gepresenteerd op congressen. Op dit moment zijn we nog druk bezig om meer gegevens te verzamelen en te analyseren. De komende jaren verwachten wij steeds meer resultaten te kunnen publiceren en presenteren.

  Als school kunt u (kwantitatieve) groepsgemiddeldes van de motoriektest opvragen om zo meer inzicht te krijgen over de gemiddelde motorische vaardigheden van uw klassen. Ouders kunnen wel de individuele resultaten van hun kind(eren) opvragen, waarbij ouders deze informatie eventueel aan u als school kunnen verstrekken.

  Hoe kunt u zich aanmelden?

  Wilt u als school meedoen aan het onderzoek? Dan kunt u zich inschrijven via ‘Uniek in je Motoriek’ onderzoek voor scholen.

 • Wat is uw rol in het onderzoek?

  Als therapeut kunt u ons helpen met het benaderen van ouders waarvan een kind DCD heeft en ons eventueel ruimte bieden om de motoriektest af te nemen. Zo is het voor ouders en kinderen het minst belastend. Indien u zelf de DCDDaily afneemt bij een kind met DCD (of waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van DCD) en het goed vind dat wij dit komen filmen is dat ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u de onderstaande video bekijken.

  Privacy

  Diagnostische gegevens, testuitslagen en video-opnames die de onderzoeker over de kinderen verzamelt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de naam van de kinderen direct na afloop van het onderzoek worden losgekoppeld van de andere onderzoeksgegevens en apart worden bewaard. Hierdoor is niet meer direct te achterhalen welke onderzoeksgegevens bij de kinderen horen. De testuitslagen worden opgeslagen onder een code en alleen de onderzoekers weten welke code bij welk kind hoort.

  Wat doen we met de gegevens?

  Met de gegevens onderzoeken we hoe de kwaliteit van fijne motoriek verandert naarmate kinderen ouder worden. Daarnaast kijken we ook hoe kinderen met bijvoorbeeld ASS of DCD bewegen ten opzichte van kinderen zonder ontwikkelingsproblematiek. De resultaten uit dit onderzoek zullen verwerkt worden in wetenschappelijke artikelen en gepresenteerd op congressen. Op dit moment zijn we nog druk bezig om meer gegevens te verzamelen en te analyseren. De komende jaren verwachten wij steeds meer resultaten te kunnen publiceren en presenteren.

  Als u zelf de motoriektest af neemt, heeft u natuurlijk de resultaten van de test. Als wij de test afnemen delen we de resultaten alleen met de ouders van het kind. U kunt eventueel in overleg met de ouders de resultaten van de test ontvangen.

  Hoe kunt u zich aanmelden?

  Bent u in de gelegenheid om ouders te benaderen of de test af te nemen? Stuur dan een mail naar de hoofdonderzoeker. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

  Video bekijken Scannen

Over Uniek in je Motoriek

Uniek in je Motoriek is een wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Het onderzoeksproject gaat over de motorische ontwikkeling van kinderen.

Naast het huidige onderzoek binnen Uniek in je Motoriek is er ook onderzoek gedaan naar de motoriek van 6 t/m 8-jarige kinderen en de sociale omgeving. Hierbij is in kaart gebracht of kinderen die meer spelen met vriendjes, broertjes en zusjes, en ouders dan leeftijdsgenoten beter presteren op motorische vaardigheden, zoals het vangen van een bal of het bewaren van hun evenwicht.

Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek binnen het Uniek in je Motoriek project kunt u een e-mail sturen aan Dagmar Derikx.

Onderzoeksteam

Benieuwd wie er allemaal betrokken zijn bij het Uniek in je Motoriek project? Het onderzoeksteam van Uniek in je Motoriek bestaat uit:

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Of wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar Leila Faber, projectleider van Uniek in je Motoriek.