Potentie van Edoxaban bij patiënten met cirrose (POET study)

POET study. Onderzoek naar de potentie van Edoxaban bij patiënten met cirrose

Officiële titel: The ex-vivo potency of edoxaban in patients with cirrhosis (POET study).

Belang onderzoek

Het stollingssysteem bij patiënten met een chronische leverziekte is nogal eens afwijkend. Deze patiënten hebben hierdoor een hoger risico op zowel trombose als bloedingen. Er zijn verschillende medicijnen die bij mensen zonder een leverziekte gebruikt worden om stollingsproblemen zoals trombose en bloedingen tegen te gaan. Het is bekend dat mensen met een leverziekte anders reageren op deze medicijnen en het lijkt erop dat in sommige gevallen de dosering van deze middelen aangepast moet worden. Er zijn 3 groepen medicijnen die tegenwoordig gebruikt kunnen worden voor de behandeling van trombose. Hieronder vallen de vitamine K antagonisten (VKA’s), dit zijn de tabletten waarbij er controle via de trombosedienst noodzakelijk is. De meting die de trombosedienst doet is om te bepalen of het medicijn niet te weinig of teveel werkt. Deze meting is bij patiënten met een leverziekte al afwijkend. Het bepalen van een juiste dosering bij mensen met een leverziekte is hierom lastig. De tweede groep zijn de laag moleculair gewichts heparinen (LMWH). Dit zijn medicijnen die via een injectie net onder de huid worden toegediend. Deze manier van toedienen van het medicijn is onprettig en verdient zeker ook voor de lange duur niet de voorkeur. De derde groep is de nieuwste groep medicijnen voor de behandeling van trombose, namelijk de directe orale anticoagulantia (DOAC). Deze groep medicijnen werkt net zo goed tegen trombose als de twee andere met twee grote voordelen; dat controle van de werking niet nodig is, en dat het risico op ernstige bloedingen lager is dan bij de VKA’s. Omdat controle van de dosering van de DOAC’s in het bloed niet nodig is, en er een vaste dosering bestaat in de vorm van tabletten, zouden deze medicijnen voor mensen met leverziekten de voorkeur kunnen hebben. Echter, meer informatie over de werking van de DOAC’s bij mensen met een leverziekte is nodig, voordat een trombose hiermee kan worden behandeld.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen wij beoordelen hoe sterk het bloed verdunnende medicijn edoxaban werkt op de stolling van het bloed bij patiënten met cirrose in vergelijking met gezonde controles

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek worden twee groepen personen gezocht, die 1 week lang eenmaal daags edoxaban nemen. Een groep bestaat uit 16 patiënten met cirrose. De andere groep zal bestaan uit 16 personen met hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd maar dan zonder cirrose. Er wordt 4 keer bloed afgenomen om het effect van het medicijn op de stolling van het bloed te testen. De eerste twee keer bloed afname zijn op de eerste dag de derde afname op dag drie en de vierde afname is op dag 7.

Deelnemende centra

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Deelnemen aan het onderzoek?

Bent u specifiek geïnteresseerd in deelname aan bovenstaand onderzoek of wilt u meer informatie over onderzoek op het gebied van antistolling bij patiënten met cirrose dan kunt u contact opnemen met S. Bos, arts-onderzoeker.