Geluidsverwerking bij tinnitus

Tinnitus (oorsuizen) is een geluid dat mensen in hun hoofd horen, terwijl er geen geluid is. We willen bij mensen met en zonder oorsuizen onderzoeken hoe de hersenen anders bezig zijn met geluid. Dit doen we met behulp van een fMRI-scanner. Deze kan de hersenactiviteit meten door verschillen in bloedstroom te meten.

Wat onderzoeken we?

Met een fMRI-scanner onderzoeken we het verschil in de verwerking van geluid in de hersenen, bij mensen met en zonder tinnitus.

Wie kan meedoen?

Voor deze studie zoeken we mensen met gehoorschade aan 1 oor met of zonder continue tinnitus (niet met pulserende tinnitus). Ook zoeken we mensen met een goed gehoor, zonder tinnitus.

Verder kan u meedoen als u:

  • tussen de 18 en 75 jaar bent
  • geen metalen in uw lichaam hebt
  • niet zwanger bent en geen borstvoeding geeft
  • geen psychiatrische of neurologische ziekte hebt
  • niet claustrofobisch bent

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek vult u een aantal vragenlijsten in en doen we een gehoortest. Daarna maken we een fMRI-scan.

Extra informatie

Als u meedoet aan het onderzoek, krijgt u een financiële vergoeding van 20 euro plus eventuele reiskosten.

Meer weten of meedoen?

Voor meer informatie of als u mee wilt doen, kunt u bellen of mailen naar de onderzoeker, Shahin Safazadeh.