AGAINST-PLD studie

Onderzoek naar werkzaamheid van leuproreline bij premenopauzale vrouwen met polycysteuze leverziekte.

Wat onderzoeken we?

Op dit moment is er maar 1 behandeling mogelijk bij polycysteuze leverziekte, namelijk met medicijnen: somatostatine analogen zoals lanreotide of octreotide. Bij sommige patiënten werken de medicijnen goed en groeit de lever minder snel of wordt deze kleiner. Bij andere patiënten werkt het niet en groeit de lever ondanks de behandeling door. 

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of het medicijn leuproreline de groei van de polycysteuze lever kan stoppen bij vrouwen met een zeer sterk vergrote lever. Leuproreline remt de productie van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Het wordt al een lange tijd gebruikt voor verschillende andere ziekten. Er zijn veel aanwijzingen dat een lagere productie van deze hormonen de groei van de lever kan afremmen. Met de AGAINST-PLD studie willen we dit verder onderzoeken

Wie kan meedoen?

Wilt u meedoen, of wilt u uw patiënt verwijzen voor dit onderzoek? Er zijn een paar voorwaarden:

 • alleen voor premenopauzale vrouwen met polycysteuze leverziekte (PLD of cystelevers)
 • 18 jaar of ouder
 • er is geen actieve zwangerschapswens gedurende het onderzoek van circa 3 jaar
 • tenminste 1 MRI-scan of CT-scan van de buik in de afgelopen 5 jaar gehad
 • behandeling met lanreotide of octreotide sinds tenminste 1 jaar, of het niet (meer) in aanmerking komen voor deze behandeling
 • nog steeds groeiende lever. Aan het begin van het onderzoek maken we een nieuwe MRI-scan. Die vergelijken we met de eerdere scan op te zien of de lever nog steeds groeit.

Exclusiecriteria

Meedoen kan niet als:

 • de lever onvoldoende groot is of niet meer groeit
 • iemand een actieve zwangerschapswens binnen nu en 3 jaar heeft
 • iemand in de overgang is of binnekort raakt. Dit testen we met bloedonderzoek
 • in het afgelopen jaar begonnen of gestopt is met behandeling met lanreotide of octreotide
 • er nooit een behandeling met lanreotide of octreotide gestart is, terwijl u hier wel voor in aanmerking komt

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek duurt 3 jaar. Aan het begin van het onderzoek komt u 1 of 2 keer naar het UMCG om te kijken of u voldoet aan de eisen om mee te kunnen doen. Na de start van het onderzoek komt u in totaal 8 keer naar het UMCG. Er zijn korte en lange bezoeken.

Tijdens de korte bezoeken doen we bloedonderzoek en meten we de bloeddruk. Na het bezoek krijgt u medicijnen mee. Bij de lange bezoeken krijgt u een MRI-scan. Ook moet u urine meenemen, maar alleen als u ook cystenieren heeft. U vult een paar vragenlijsten in. Die gaan over de klachten van de vergrote lever, over bijwerkingen van de medicijnen en over de kwaliteit van leven.

Om vast te kunnen stellen of een verminderde groei van de lever wordt veroorzaakt door de leuproreline worden patiënten ingedeeld in 2 groepen. De eerste groep start gelijk met de behandeling; de tweede groep start na 1,5 jaar. Dit indelen in groepen gebeurt met een loting. 

Samenwerking

Het UMCG doet dit onderzoek samen met 4 andere UMC's: Nijmegen, Leuven, Barcelona en Keulen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek? Of wilt u meedoen aan het onderzoek? Stuur dan een mail.