Bipolaire stoornis: na de behandeling

Aan het eind van uw behandeling bij de polikliniek Bipolaire Stoornissen bekijken we samen met u welke nazorg nodig is.

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar is wel zó te behandelen dat iemand een stabiel leven kan leiden.

Na uw behandeling bij het Universitair Centrum Psychiatrie kunnen uw klachten langere tijd wegblijven, maar ze kunnen ook weer terugkomen. Soms is opnieuw een behandeling nodig, bij ons of bij een andere zorgverlener.

Hiervoor werken we nauw samen met streekziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Zodat we u samen de beste zorg kunnen blijven geven.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Bipolaire Stoornissen van het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur