Universitair Centrum Psychiatrie Polikliniek en deeltijdbehandeling

Voor een behandeling komt u naar de polikliniek. Die gesprekken zijn 1-op-1. Of u krijgt een behandeling in deeltijd, die behandeling is in een groep. Welke behandeling geschikt voor u is, hangt af van uw klachten.

Bij het UCP krijgt u een behandeling op maat. Samen met u besluiten we welke behandeling het best bij u past. De behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan, bijvoorbeeld individuele gesprekken, psychotherapie, medicijnen, lichttherapie of psychomotorische therapie. De behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden. Ook dat stemmen we samen af. Wanneer een poliklinische behandeling onvoldoende is, kan het nodig zijn om u op te nemen op een verpleegafdeling.

Poliklinische behandeling

Voor bepaalde behandelingen heeft u 1-op-1 gesprekken op de polikliniek. U komt daarvoor dus naar het UCP. Hoeveel gesprekken u krijgt, hangt af van uw klachten en wat u nodig heeft.

Online behandeling

Sommige behandelingen zijn online. Een online behandeling kan handig zijn als u ver weg woont, Of wanneer reizen u veel energie kost. Het kan ook zijn dat u liever online contact met ons heeft in plaats van nar het UCP te komen.

We kunnen u ook via de video-afspraak begeleiden bij oefeningen die belangrijk zijn om in uw eigen omgeving te doen. Of om toch de behandeling door te laten gaan als u op reis bent of om een andere reden niet thuis bent. Soms is een online behandeling ook een aanvulling op een reguliere behandeling.

Deeltijdbehandeling in een groep

Samen met uw behandelaar kunt u kiezen voor een van de Poliklinieken en deeltijdbehandeling Universitair Centrum Psychiatrie (umcg.nl). Of en welke deeltijdbehandeling geschikt voor u is hangt af van uw klachten.

Deeltijdbehandelingen zijn altijd in groepsverband. Samen met medepatiënten werkt u aan uw problemen. Dit kan een versterkend effect hebben op verandering en herstel. Het werken in groepsverband maakt het mogelijk met ander/nieuw gedrag te oefenen en geleerde vaardigheden toe te passen met als doel zelf weer grip op en sturing aan uw leven te geven.

Heeft u een ernstige crisis en is poliklinische begeleiding daarvoor niet genoeg en 24-uursopname niet nodig? Dan kunt u de Acute deeltijdbehandeling bij psychische klachten (ADB) (umcg.nl) volgen. Zo krijgt u weer grip op uw leven en voorkomen we verdere terugval. Als het nodig is krijgt u daarna een andere deeltijdbehandeling of een poliklinische behandeling.

Aanvullende individuele behandeling

Bij sommige deeltijdbehandelingen krijgt u naast de groepsbehandeling ook een individuele behandeling. Afhankelijk van uw klachten kunt u ook een individuele behandeling op maat krijgen. Verder zijn er aanvullende gesprekken samen met bijvoorbeeld uw partner mogelijk, of extra aandacht voor het weer oppakken van uw werk.