• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Röntgentechnieken

Print 

Op deze pagina vindt u gedetailleerde informatie over de röntgentechnieken die de afdeling Radiologie gebruikt.

Röntgenapparaat en CT-scanner

Beeldvormende apparaten zoals het röntgenapparaat en de CT-scanner werken met röntgenstraling. Deze straling gaat door het menselijk lichaam heen en wordt opgevangen op een gevoelige plaat. Een computer zet de opgevangen straling om in een afbeelding.

Straling en gezondheid

Röntgenstraling is in principe schadelijk voor de gezondheid. Een te grote dosis straling kan de kans op kanker verhogen. De radioloog en radiologisch laborant zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling met een zo laag mogelijke stralenbelasting. Ze gebruiken dusdanig weinig röntgenstraling dat de kans op schadelijke bijwerkingen vrijwel te verwaarlozen is. Het voordeel van goede diagnostiek weegt ruimschoots op tegen het geringe risico.

De medewerkers van de afdeling Radiologie werken de hele dag met röntgenstraling. Zij zouden zonder beschermende maatregelen wel schade ondervinden van de röntgenstraling. Daarom dragen zij beschermende kleding of verlaten het vertrek wanneer de röntgenopname wordt gemaakt.

Zwangerschap en röntgenonderzoek

Ongeboren kinderen zijn wel kwetsbaar voor röntgenstraling, zelfs voor de geringe hoeveelheid die de röntgenapparatuur gebruikt. Waarschuw daarom de radioloog als u zwanger bent of zou kunnen zijn. Tijdens de zwangerschap (vooral in de eerste vijftien weken) wordt in principe geen röntgenonderzoek verricht. Als het toch noodzakelijk is, dan zal de radioloog dit met u overleggen.

Contrastmiddelen bij röntgenonderzoek

Veel menselijke lichaamsdelen laten röntgenstraling ongehinderd door. Zonder verdere hulpmiddelen zijn deze lichaamsdelen niet zichtbaar op een röntgenafbeelding. Om ze zichtbaar te maken gebruikt de radioloog een contrastmiddel. Dit middel bevat een stof die röntgenstraling wel tegenhoudt. Hierdoor ontstaat een schaduw op de gevoelige plaat die de röntgenstraling opvangt. Het contrastmiddel verspreidt zich niet gelijkmatig in uw lichaam. Sommige delen houden meer vast dan andere. Hierdoor ontstaan lichtere en donkerdere schaduwen die de contouren van de lichaamsdelen tekenen. Hierdoor ontstaat een bruikbare afbeelding. Na verloop van tijd verlaat het contrastmiddel uw lichaam via de urine of de ontlasting.

Contrastmiddelen die met een injectie in de bloedvaten worden toegediend kunnen lichte overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Deze zijn direct na de injectie of de volgende dag zichtbaar op de huid (roodheid, vlekjes, jeuk, blaasjes). In zeer zeldzame gevallen kunnen heftige overgevoeligheidsreacties optreden, waarvoor behandeling nodig is. Het contrastmiddel waar het UMCG mee werkt wordt veel gebruikt. In de medische vakliteratuur zijn nauwelijks ernstige reacties beschreven. In de praktijk is er voor zover bekend niemand overleden door toedoening van dit contrastmiddel, maar dit blijft theoretisch wel mogelijk.

Sommige contrastmiddelen bevatten jodium. Deze contrastmiddelen kunnen schadelijk zijn voor ongeboren kinderen. Waarschuw daarom altijd de radioloog als u zwanger bent of zou kunnen zijn. Hij besluit dan samen met u hoe verder te gaan. Het jodium uit het contrastmiddel komt ook in de moedermelk. Als een röntgenonderzoek ondergaat en uw kind borstvoeding krijgt mag uw kind geen moedermelk hebben tot 24 uur na onderzoek.