• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Voor wie werkt de Educatieve Voorziening

Print 

Scholen

Als een leerling ziek wordt, kan dat grote impact hebben op de klas en de school. De Educatieve Voorziening adviseert de school over hoe om te gaan met deze situatie. Zij geeft voorlichting over de gevolgen van de ziekte en de behandeling voor het onderwijs en het leerproces. De school is verantwoordelijk voor de voortzetting van het onderwijs. De Educatieve Voorziening adviseert de scholen bij vragen als:

 • Hoe zorg je er als school voor dat je die verantwoordelijkheid kunt waarmaken?
 • Hoe zorg je ervoor dat de leerling contact houdt met zijn of haar  klasgenoten?
 • Hoe maak je een onderwijsprogramma dat aansluit bij de mogelijkheden van de zieke leerling?
 • Welke technisch hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar?

Kinderen

Kinderen en jongeren die onder behandeling zijn in het UMCG kunnen onderwijs krijgen als:

 • zij langdurig zijn opgenomen;
 • zij regelmatig verzuimen omdat zij vaak naar het ziekenhuis moeten;
 • het vanuit pedagogisch, psychosociaal of medisch perspectief wenselijk is dat zij onderwijs volgen.

Ouders

Als een kind langdurig ziek is kunnen ouders zich zorgen maken over de onderwijsloopbaan van hun kind. De Educatieve Voorziening adviseert en ondersteunt ouders bij vragen als:

 • Hoe onderhoud je het best de contacten met school?
 • Hoe moet het met het examen?
 • Wat kun je doen bij problemen op school die het gevolg zijn van de ziekte?
 • Welke mogelijkheden zijn er als mijn kind door zijn ziekte niet naar school kan?

Zorgprofessionals

De consulenten OZL werken met artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals samen in multidisciplinaire behandelteams. Zij kunnen zo in hun werk inspelen op de ontwikkelingen in het ziekteproces en eventuele ziekte gerelateerde schoolproblemen aankaarten. Wanneer zorgprofessionals schoolproblemen bij patiënten constateren, kunnen zij dat bij de consulenten melden.
 Afbeelding scholing van kinderen in het UMCG