• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vooraf

Print 

Poliklinieken Beatrix Kinderziekenhuis
Poortweg 14 en 15

Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft twee poliklinieken. Er worden verschillende spreekuren gehouden. Bijvoorbeeld het spreekuur kinderlongziekten, kinderoncologie, kindercardiologie, enzovoort. Elk specialisme heeft een eigen spreekuur. Op de brief met de afspraakbevestiging die u thuisgestuurd krijgt, staat bij welke polikliniek en welk spreekuur u met uw kind wordt verwacht.

Bereikbaarheid

U bereikt de poliklinieken via de hoofdingang van het UMCG. De begane grond is opgedeeld in binnenstraten. U gaat rechtsaf naar de Poortweg. Aan het eind deze straat vindt u links de polikliniek op nummer 15 en rechts de polikliniek op nummer 14.

Voorbereiding

U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door de klachten van uw kind en eventuele vragen van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u niets. Verder is het goed de volgende zaken bij u te hebben:

  • de verwijsbrief van de huisarts of specialist;
  • de afspraakbevestiging;
  • een geldig legitimatiebewijs van uw kind.  Is uw kind jonger dan veertien jaar, dan wordt uw legitimatiebewijs geaccepteerd. (Het UMCG vraagt patiënten eens per jaar om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs.)
  • het pasje van de ziektekostenverzekering van uw kind;
  • het UMCG-ziekenhuispasje van uw kind (als uw kind al eerder patiënt in het ziekenhuis is geweest);
  • een overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt.

Afbeelding Kinderpoli