• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Neem voor een bezoek aan de polikliniek het volgende mee:

  • de verwijsbrief van de huisarts of specialist
  • de afspraakbrief
  • het UMCG-ziekenhuispasje van uw kind, als u dat heeft.

Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee van uw kind. Dit heeft te maken met de identificatieplicht in de zorg. Deze geldt ook voor kinderen. Een geldig identiteitsbewijs is bijvoorbeeld een Nederlands paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Lees meer over de identificatieplicht in de zorg.

Onderzoek op de polikliniek

Tijdens het spreekuur probeert de arts er achter te komen wat de oorzaak is van de klachten van uw kind. Als hij uw kind onderzoekt, zal hij uitleggen wat er gebeurt en waarom. Als u of uw kind iets niet begrijpt of meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen.

Op de polikliniek werken ook pedagogisch medewerkers. Zij kunnen ingeschakeld worden bij het voorbereiden van uw kind op een onderzoek of ingreep, en voor de begeleiding. Zo kunnen angst, spanningen en de ziekenhuiservaring een plek krijgen en zo goed mogelijk verwerkt worden.

Het kan zijn dat uw kind voorafgaand aan of aansluitend op het spreekuur, nog andere onderzoeken krijgt. U kunt hierbij denken aan bloedprikken of bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een Universitair Medisch Centrum. Er kan daarom gevraagd worden of uw kind deel wil nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan bent u degene die toestemming moet geven. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar, dan is toestemming van u en uw kind nodig. Kinderen ouder dan 16 geven zelf wel of geen toestemming. Voordat u en/of uw kind een besluit nemen, krijgt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Medewerking wordt op prijs gesteld, maar uw kind is niet verplicht deel te nemen. Wel of geen deelname aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor de medische behandeling. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Resultaten en uitslagen

U kunt op verschillende manieren van de resultaten en uitslagen van onderzoeken op hoogte worden gebracht. Dit is afhankelijk van de procedure op de polikliniek en het soort onderzoek. De arts vertelt u hoe u bericht krijgt. Mogelijke manieren zijn:

  • via een brief die u thuisgestuurd krijgt
  • via de huisarts
  • tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek.