• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Print 

Een van de kerntaken van het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Voor veel onderzoeken zoekt het UMCG deelnemers. Dit kunnen ook kinderen zijn. Dit kunnen zowel gezonde kinderen als kinderen met een specifieke ziekte en/of aandoening zijn. Links in het menu vindt u een overzicht van de onderzoeken waarvoor op dit moment kinderen worden gezocht. In het menu aan de linkerkant van deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeken waarvoor nu kinderen worden gezocht.

Gevraagd worden

Als u in het UMCG bent kunt u gevraagd worden om uw kind mee te laten doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit uw kind aan onderzoek deel te nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft geen enkele invloed op uw behandeling.

Wie de beslissing kan nemen om deel te nemen, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd:

  • Tot 12 jaar beslissen de ouders;
  • Van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen;
  • Vanaf 16 jaar beslist het kind.

Meer informatie hierover vindt u op de website ‘Ja, dokter. Nee, dokter’. U vindt deze site via de link onder aan deze pagina.

Voordelen en nadelen

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kan voordelen hebben. Een nieuwe behandeling kan bijvoorbeeld minder bijwerkingen veroorzaken of eenvoudiger uit te voeren zijn dan de gangbare behandeling. Maar meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kan ook risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat er medicijnen worden gebruikt waarvan de bijwerkingen niet bekend zijn. Over deze en veel andere zaken die samenhangen met het medisch-wetenschappelijk onderzoek krijgt u uitgebreide informatie als u gevraagd wordt uw kind deel te laten nemen aan een onderzoek.