• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Meedoen aan Eurocat

Print 

U kunt ons helpen om onze kennis over het ontstaan van aangeboren aandoeningen te vergroten. Met uw ervaringen kunt u een bijdrage leveren om in de toekomst aangeboren aandoeningen te helpen voorkomen.

Een aandoening is soms erfelijk bepaald. Het is interessant om naar de omstandigheden tijdens de zwangerschap te kijken. Het lijkt er namelijk op dat sommige erfelijke aandoeningen onder invloed van omgevingsfactoren (zoals het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, roken etc.) eerder geneigd zijn ‘over te erven’.

Door gegevens van u, uw partner, de zwangerschap en uw kind te registreren bij Eurocat, kunnen wij ook onderzoek doen naar bijvoorbeeld geneesmiddelgebruik in de zwangerschap. Dit is belangrijk omdat niet van alle (nieuwe) geneesmiddelen bekend is wat de precieze effecten op het ongeboren kind kunnen zijn. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld veel kennis verzameld over het gebruik van geneesmiddelen bij epilepsie in de zwangerschap en over het voorkomen van verschillende soorten aangeboren hartafwijkingen.

Er zijn ook aandoeningen waarbij geen duidelijke oorzaak te vinden is. Soms gaat er iets fout bij de celdeling waardoor er bijvoorbeeld een extra chromosoom aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn Syndroom van Edwards, ook wel trisomie 18, en Patausyndroom, ook wel trisomie 13 genoemd. Het meest bekende voorbeeld is het Downsyndroom, oftewel trisomie 21.

Uit het Eurocat onderzoek komen publicaties in wetenschappelijke tijdschriften voort. We werken daarvoor regelmatig samen met andere onderzoekers, waaronder artsen en epidemiologen, uit binnen- en buitenland. Daarnaast ondersteunt Eurocat onder andere het ministerie van VWS bij het maken van beleidskeuzes met het oog op het voorkomen van aangeboren aandoeningen. Eurocat brengt bijvoorbeeld in kaart wat de gevolgen zijn van de invoering van het Structureel Echoscopisch Onderzoek, dat bij 20 weken zwangerschap aan alle zwangere vrouwen in Nederland wordt aangeboden.

Wilt u bijdragen aan dit onderzoek door deel te nemen aan de Eurocat registratie? Kijk dan bij ‘Aanmelden kan hier’.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram