• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Weer naar huis

Print 

Wanneer uw kind naar huis of naar de verpleegafdeling in het ziekenhuis kan, hangt af van hoe laat uw kind geopereerd is en hoe hij of zij zich voelt. Soms moet iemand een nacht in het ziekenhuis blijven. Bijvoorbeeld bij veel pijn of misselijkheid.

Voordat uw kind naar huis gaat, heeft u een gesprek met de chirurg over het verloop van de operatie en over eventuele controleafspraken. Ook heeft u een gesprek met de anesthesioloog over welke medicijnen uw kind mag nemen tegen de pijn.

Een verpleegkundige vertelt u wat uw kind thuis wel en niet mag doen en hoe u de wond verzorgt. Ook vertellen we u hoe laat u uw kind medicijnen tegen de pijn kunt geven. Als het nodig is, krijgt u een recept mee voor medicijnen en/of verband.

U krijgt een brief mee naar huis waarin staat wat er precies is gebeurd. Deze informatie kunt u gebruiken als u uw huisarts of de spoedeisende hulp moet bellen.

Rolstoel

Bij de hoofdingang staan leenrolstoelen. Die kunt u gebruiken voor het vervoer naar een taxi of auto. U heeft hiervoor een 2-euromunt nodig.

Vragen of problemen

Als u thuis bent en vragen of problemen heeft, kunt u bellen tussen 9.30 - 18.00 naar het ODBC op het telefoonnummer (050) 361 44 46.

Heeft u de 1e avond of nacht na de operatie dringende vragen of problemen? Bel dan naar de spoedeisende hulp op het telefoonnummer (050) 361 80 20. Bel dit nummer sowieso als:

  • uw kind langere tijd moet overgeven​
  • de temperatuur van uw kind hoger dan 38 graden Celsius is.
  • de pijnstillers niet werken of de pijn zelfs erger wordt.
  • de wond blijft bloeden en het bloed door het verband heen komt.
  • uw kind niet kan plassen maar wel normaal drinkt.

Na de eerste nacht kunt u uw huisarts bellen als u vragen of problemen heeft.

Controle

We bellen de dag na operatie om te vragen hoe het gaat. Als uw kind op vrijdag is geopereerd, bellen we op maandag.

De arts bepaalt of u terug moet komen voor controle. We maken direct een afspraak voor. Of u krijgt binnen een paar weken een afspraakbrief.