• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zikavirus

Print 

​Zikavirus is een infectieziekte die kan worden overgedragen door een tropische mug. In Nederland komt het Zikavirus niet voor omdat de mug die de infectie overdraagt hier niet voorkomt. De mug leeft wel in onder andere Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Gaat u op reis naar die gebieden, dan bestaat de kans dat u daar besmet raakt met het Zikavirus.

De meeste mensen hebben geen of weinig klachten na besmetting met het Zikavirus. Mensen die ziek worden hebben vaak koorts met daarbij mogelijk oogontsteking, gewrichtspijn, spierpijn en/of (jeukende) huiduitslag. Dit gaat meestal spontaan over na een week. Een infectie met Zikavirus heeft wel 2 vervelende complicaties:

  • Er is een verband tussen Zikavirus en afwijkingen bij het nog ongeboren kind bij vrouwen die geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap. Het belangrijkste kenmerk van het Congenitale Zikasyndroom is dat baby’s een grotere kans hebben op microcefalie, een kleine schedelinhoud. Dit gaat samen met afwijkingen aan de hersenen.
  • In zeldzame gevallen kan het syndroom van Guillain- Barre voorkomen na een infectie met Zikavirus. Het gevolg daarvan is verlamming, die langzaam hersteld. Opname op een Intenisive Care is dan nodig. 


Testen voor een acute Zikavirusinfectie

Als u denkt dat u bent blootgesteld aan Zikavirus dan kan het zinvol zijn om hiervoor bloedonderzoek te laten verrichten. Het UMCG kan deze testen doen. U moet dan wel een verwijzing hebben van uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. 

Bent u in de afgelopen 2 weken teruggekomen uit een gebied waar Zikavirus voorkomt en denkt u dat u misschien een infectie met Zikavirus opgelopen heeft? Ga dan naar uw huisarts. Deze kan dan bepalen of testen of doorverwijzen nodig is. In deze landen komen behalve Zikavirus ook nog andere infecties voor, waar misschien aanvullend onderzoek voor nodig is.

Meer informatie

Meer informatie over Zikavirus is te vinden op de website van het RIVM.