• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Thoracoscopie door de longarts

Print 

Om meer te weten te komen over de oorzaak van uw klachten, krijgt u een thoracoscopie. Dit is een kijkoperatie in borstkas, meestal onder plaatselijke verdoving.

Wat is een thoracoscopie

De longen worden bekleed door het longvlies en de borstholte door het borstvlies. De ruimte tussen de beide vliezen (de pleuraholte) is erg klein en bevat doorgaans een paar milliliter vocht (pleuravocht). Bij afwijkingen aan de vliezen of in de pleuraholte is nader onderzoek nodig naar de oorzaak daarvan. Eén van de onderzoeken die daarvoor mogelijk is, is de thoracoscopie.

Voorbereiding

Als u Sintromtabletten (Acenocoumarol) gebruikt en daarvoor onder controle staat van de trombosedienst, moet u drie dagen voor het onderzoek met het innemen ervan stoppen. Het kan zijn dat u fraxiparine-injecties krijgt ter vervanging. Als u Ascal of andere aspirine gebruikt moet u zeven dagen voor het onderzoek stoppen met het innemen ervan. Inhalatiemedicatie kunt u wel gewoon blijven gebruiken.

Als de thoracoscopie ’s ochtends plaatsvindt, mag u na 24.00 uur de avond ervoor niet meer eten, drinken en roken. Vindt de thoracoscopie ná 12.00 uur plaats, dan mag u een licht ontbijt nemen. Dat wil zeggen twee belegde beschuiten en thee of water. Hierna mag u niet meer eten, drinken en roken.

Verloop van het onderzoek

U wordt voor dit onderzoek opgenomen op de verpleegafdeling van de afdeling Longziekten. U krijgt hier een infuus ingebracht. Vanaf de verpleegafdeling wordt u naar het Endoscopiecentrum gebracht waar het onderzoek plaatsvindt. Op het Endoscopiecentrum vraagt de longarts of u in de juiste houding wilt gaan liggen en vervolgens bepaalt hij de exacte plaats van het onderzoek.

Uw huid en het onderhuidse weefsel worden met een injectie plaatselijk verdoofd op een plek tussen twee ribben. Als de verdoving goed is ingewerkt maakt de longarts een kleine snee waardoor hij de kijkinstrumenten inbrengt. Met deze instrumenten kan hij uw pleuraholte onderzoeken, vocht verwijderen of weefselstukjes verkrijgen. Uw long moet gedeeltelijk worden ingeklapt zodat er goed zicht is in de pleuraholte.

Tijdens de ingreep wordt het zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd en als het nodig is krijgt u extra zuurstof toegediend via uw neus. Ook kunt u via het infuus eventueel pijnmedicatie krijgen.

Aan het eind van het onderzoek krijgt u een drain in uw pleuraholte. Dat is een slangetje waardoor lucht en/of vocht weer uit uw pleuraholte wordt gezogen zodat uw long zich weer normaal kan ontplooien. De drain wordt vastgezet en de opening in uw huid met hechtingen dichtgemaakt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

U mag na het onderzoek weer normaal eten en drinken. Douchen is de eerste dagen niet mogelijk in verband met de drain.

Op de verpleegafdeling wordt de drain aangesloten op een vacuümpomp. Deze zuigt lucht en/of vocht uit uw pleuraholte. Dit kan een aantal dagen duren. De drain kan onprettig aanvoelen en zelfs pijnlijk zijn. Uiteraard krijgt u hiervoor de benodigde pijnstillers. Ter controle wordt er af en toe een longfoto gemaakt. Als uw long weer volledig ontplooid is en er geen lucht- of vochtlekkage meer optreedt, wordt de drain weer verwijderd. Dit doet geen pijn. De hechtingen mogen er na zeven dagen uit.

Complicaties

De drain die u na het onderzoek krijgt kan pijnklachten geven. Hiervoor krijgt u pijnmedicatie. Soms treedt er een infectie op, deze wordt dan adequaat behandeld. Mocht de drain niet goed werken, dan krijgt u een nieuwe ingebracht. Het kan gebeuren dat het herstel langzamer gaat dan verwacht waardoor u langer opgenomen moet blijven.

Uitslag

Het weefsel en vocht dat is afgenomen wordt onderzocht onder de microscoop en op kweek gezet. Het weefselonderzoek duurt minimaal vijf tot zeven werkdagen. De resultaten worden naar uw behandelend arts opgestuurd, die ze in een volgend gesprek met u bespreekt.

Leefregels na ontslag

  • Er is geen bezwaar tegen snelle hervatting van zittend werk;
  • Gedurende zes weken niet zwaar tillen, sporten, zwaar huishoudelijk werk uitvoeren of vliegen;
  • Duiken wordt sterk afgeraden voor de rest van uw leven;
  • Conditie langzaam weer opbouwen;
  • Niet te hard persen bij de toiletgang.