• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Systeemtherapie

Print 

Systeemtherapie is een behandeling voor mensen met psychische klachten. ​Als u te maken heeft met psychische problemen, merkt u dat de problemen zowel invloed hebben op uw eigen leven, als op het leven van uw naasten. Die invloed kan op diverse vlakken zijn:  emotioneel, sociaal of financieel en soms op meerdere vlakken tegelijkertijd.

Therapeutische gesprekken

Een mogelijke behandeling in het UCP om de invloed van psychische problemen op het leven te verminderen, zijn systeem-therapeutische gesprekken. Deze gesprekken worden geleid door een erkende systeemtherapeut. Bij deze gesprekken worden belangrijke naasten van u betrokken. Iedereen kan zijn of haar mening over de aard van de problematiek uitspreken en naar elkaar luisteren. Zo wordt er gezamenlijk onderzocht naar hoe men het beste kan omgaan met bepaalde invloeden. Ook wordt er nagedacht over wat er nodig is om de invloed te verminderen of te veranderen. De insteek van de gesprekken is dat de gesprekken voor iedere betrokkene iets positiefs oplevert. Dit kost wel enige moeite en doorzettingsvermogen.

Het doel van de gesprekken is om de invloed van de psychiatrische problematiek op het leven van alle belangrijke betrokkenen te verminderen. Soms ook zal de psychiatrische problematiek zelf verbeteren, met name als er verandering mogelijk is van (vastgeroeste) relationele patronen en omgangsvormen.

Aanmelding voor systeemtherapie

Als u behandeld wordt in het UCP, nodigen we ook vaak uw naaste uit voor een gesprek. Als blijkt  dat het zinvol lijkt verder in gesprek te gaan met uw belangrijke naasten, dan kan uw behandelaar u verwijzen naar een systeemtherapeut. Ook kunt u zelf  vragen om een verwijzing naar een systeemtherapeut. Per gesprek kan de samenstelling van de deelnemers variëren, dit is ook afhankelijk van het onderwerp. Handig is het te weten dat afspraken voor een gesprek steeds in overleg met alle betrokkenen worden gemaakt.  

Als uw naaste  vragen heeft over het nut van de gezamenlijke gesprekken, of als u het lastig vindt uw naaste te vragen om mee te doen aan de systeemtherapie, dan kan de behandelaar hierover uitleg geven aan uw naaste.

Het aantal gesprekken kan variëren van een paar tot een tiental (soms meer). Dit gaat, net als de afronding, altijd in overleg met alle betrokkenen.

Meer informatie

Via uw behandelaar of op de website van de NVRG kunt u meer informatie krijgen over systeemtherapie.