• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek en behandeling

Print 

In het UMCG Centrum voor Revalidatie zijn onderzoeken en  behandelingen voor mensen met een spraak- of taalstoornis, zoals afasie, spraakapraxie en dysartrie. Spraak- en taalstoornissen kunnen een gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel. Niet- aangeboren hersenletsel kan ontstaan na een herseninfarct, hersenbloeding of een progressieve hersenaandoening.

De behandeling is vaak onderdeel van een klinisch of poliklinisch revalidatieprogramma op locatie Beatrixoord. Het centrum biedt meerdere  behandelvormen voor mensen met spraak- en taalstoornissen:

  • Individuele behandeling. 
  • Drie communicatiegroepen: 'Totale communicatie', 'Woordvindingsgroep', 'Gespreksgroep'.
  • Schrijfgroep: in samenwerking met de ergotherapeut.
  • Dysartrie groep.
  • Computergroep: in samenwerking met de activiteitentherapie.
  • Speech and Music Therapy for Aphasia (SMTA) in samenwerking met de muziektherapeut.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het revalidatiecentrum, telefoonnummer (050) 361 79 99. U kunt ook een e-mail sturen: Contact