• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Spraak- en taalstoornissen

Print 

Door niet-aangeboren hersenletsel kunnen spraak- en taalstoornissen zoals afasie, spraakapraxie en dysartrie ontstaan. Niet- aangeboren hersenletsel ontstaat door een herseninfarct, hersenbloeding of een progressieve hersenaandoening.

​Afasie

Afasie is een taalstoornis die tot uiting kan komen bij praten, lezen en schrijven en bij het begrijpen van gesproken taal. De taalstoornis kan zich op veel verschillende manieren uiten en de symptomen kunnen sterk variëren.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij de articulatiespieren niet meer goed functioneren. Dit kan het gevolg zijn van een verlamming, spasticiteit of doordat er sprake is van een coördinatieprobleem. Het kan ook betrekking hebben op de adem- en stemspieren, waardoor er een verminderde verstaanbaarheid ontstaat. Soms kan iemand in het geheel niet meer spreken, dan is er sprake van anartrie.

Spraakapraxie

Spraakapraxie is een stoornis van de spraak waarbij het doelbewuste spreken problemen geeft. Per persoon kan de ernst en het beeld van de spraakapraxie sterk verschillen. Mensen met spraakapraxie hebben vaak  problemen met  het beginnen met spreken, maar zijn daarnaast vaak ook minder verstaanbaar of hebben een afwijkende melodie (scanderend spreken). De ernst kan variëren van mutisme (onvermogen tot spreken) tot lichte haperingen bij vermoeidheid.

​Het UMCG Centrum voor Revalidatie doet verder onderzoek naar spraakapraxie en ontwikkelt methoden voor diagnostiek en therapie.

Spraakapraxie in drie minuten