• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT)

Print 

​Wanneer u niet goed kunt communiceren met uw omgeving heeft u daarvoor misschien een hulpmiddel nodig. Het Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT) is op dit gebied gespecialiseerd. Het team kan u helpen bij het zoeken naar een voor u geschikt hulpmiddel.

Voor wie?

Het RCAT kan u adviseren als uw communicatieproblemen het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel of een spierziekte. Als u dysartrie heeft bijvoorbeeld, waardoor uw articulatiespieren niet goed meer werken. Of bij afasie, als u het moeilijk vindt de goede woorden te vinden of moeite heeft met lezen of schrijven.

Afspraak

Uw huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar het RCAT. U krijgt eerst een vragenlijst toegestuurd. Als u die ingevuld heeft teruggestuurd, ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak met een revalidatiearts. U komt daarvoor naar locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie. Op dezelfde dag heeft u ook een afspraak met de logopedist. Soms is er ook een ergotherapeut bij dit gesprek aanwezig. Samen bespreekt u uw hulpvraag en kijkt u verder naar uw mogelijkheden en beperkingen. Eventueel kunt u dan ook een aantal hulpmiddelen uitproberen.

Vervolg

Meestal hoeft u maar één keer bij het RCAT te komen. Met de vragenlijst en de gesprekken kan het RCAT een goed advies geven voor een bij u passend hulpmiddel. Als het toch nodig is dat u nog een keer langskomt, dan overlegt de ergotherapeut of de logopedist dit met u. Soms is er uitgebreider onderzoek of een behandeling nodig. Als dat bij u zo is, dan overlegt uw eigen arts dit met u.