• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Print 

​​​Eén van de kerntaken van het UMCG is wetenschappelijk onderzoek. In het UMCG behandelen we elke patiënt op de beste manier die op dit moment mogelijk is. Dit noemen we de standaardbehandeling. Bij verschillende ziektes, zoals kanker, zoeken we bovendien naar betere genezingsresultaten, of naar een behandeling met even goede resultaten, maar met bijvoorbeeld minder bijwerkingen.

Om dit te bereiken, onderzoeken we nieuwe vormen van behandelingen. Dit onderzoek vindt plaats in studieverband. Bij zo'n studie wordt de standaardbehandeling vaak vergeleken met een ‘nieuwe’ behandeling.

Het kan zijn dat uw endocrinoloog u tijdens uw behandeling vraagt of u wilt meedoen aan een studie. Deelname is altijd vrijwillig en zels als u gestart bent in het onderzoek kunt u altijd weer stoppen. De studie en de voor- en nadelen van deelname worden uitgebreid met u worden besproken. Van zo'n studie hebben we ook altijd specifiek op de patiënt gericht informatiemateriaal. U krijgt de tijd om dit eerst door te lezen en mee te nemen naar huis om het met uw naasten en eventueel uw huisarts te bespreken. Daarna beantwoorden we uw vragen en beslist u of u wilt meedoen of niet.

Verschillende termen

Naast 'medisch wetenschappelijk onderzoek' spreekt men ook wel over 'onderzoek naar nieuwe behandelingen', 'klinisch vergelijkend onderzoek', 'experimentele behandeling', 'studie' of het Engelse woord 'trial'. Met al deze termen wordt een mogelijk nieuwe behandeling bedoeld waarvan de werking en resultaten bij patiënten nog onderzocht worden.

Kanker.nl​

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek bij kanker staat op Kanker.nl​. U vindt hier, naast informatie over het meedoen aan wetenschappelijke onderzoeken, een overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken bij kanker in de Nederlandse ziekenhuizen.