• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Controles bij schildklierkanker (follow-up)

Print 

Op deze pagina kunt u lezen, hoe de controles bij schildklierkanker (follow-up) in principe geregeld zijn. Omdat iedere patiënt in het UMCG een individueel traject doorloopt, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan hier beschreven staat.

Follow-up

De follow-up van schildklierkanker vindt plaats bij de afdeling Endocrinologie. Deze follow-up verloopt via een vast schema met bepaalde onderzoeken op bepaalde tijdstippen. Indien er óf op de posttherapiescan of in het laboratoriumonderzoek aanwijzingen zijn voor nog restschildkliercellen of uitzaaiingen, dan kan er opnieuw een behandeling met radioactief jodium (I-131) plaatsvinden. Dit gebeurt meestal zes tot negen maanden na uw behandeling met radioactief jodium (ablatietherapie).

Als de behandeling met radioactief jodium is afgerond, volgen poliklinische controles op de afdeling Endocrinologie. Tijdens dit consult wordt  bloedonderzoek verricht om te bepalen of de tumormerkstof (tumormarker) in uw bloed aanwezig is en of de hoeveelheid schildklierhormoon voldoende is. Daarnaast vindt palpatie (lichamelijk onderzoek) van de hals plaats en wordt volgens schema een echografie van uw hals gemaakt. Aanvullende behandeling kan bestaan uit een operatie.