• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gang van zaken

Print 

U bent door uw huisarts of door een specialist doorverwezen omdat u mogelijk schildklierkanker heeft. U komt terecht in een behandeltraject. De precieze invulling van het traject kan van persoon tot persoon verschillen.

In gesprek met uw arts

Als u mogelijk kanker heeft, is dat zeer ingrijpend. Goed contact tussen u en uw arts(en) is dan erg belangrijk. Op kanker.nl staat de brochure ‘Kanker… in gesprek met je arts’. Hierin staan onder meer tips over het stellen van vragen en het begrijpen en onthouden van informatie.U kunt de folder ook ophalen bij het Informatiecentrum Oncologie, Fonteinstraat 20 in het UMCG.

Verwijzing en diagnose

Als uw huisarts denkt dat u mogelijk schildklierkanker, wordt u mogelijk doorverwezen naar een ander ziekenhuis dan het UMCG om uw klachten te onderzoeken. Hier kan alleen de diagnose worden gesteld. Als blijkt dat u schildklierkanker heeft, verwijst de arts u voor behandeling door naar het UMCG.

Het is ook mogelijk dat u zowel voor het stellen van de diagnose als voor de behandeling naar het UMCG wordt verwezen. Als de reden van uw klachten nog niet duidelijk is, wordt u meestal verwezen naar de endocrinoloog. Als de endocrinoloog op basis van lichamelijk onderzoek en een punctie van de schildklier de diagnose schildklierkanker heeft gesteld, verwijst hij u voor behandeling meestal door naar de chirurg-oncoloog.

Aanvullend onderzoek

Na uw verwijzing naar de polikliniek Chirurgische Oncologie heeft u een afspraak op het spreekuur van de chirurg. U ondergaat een aantal onderzoeken, mogelijk al voordat u bij de chirurg komt. Deze aanvullende onderzoeken zijn nodig om na te gaan uit welk soort cellen de tumor is ontstaan, hoe kwaadaardig deze zijn, hoe ver de tumor zich heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Afhankelijk van de bevindingen vindt verder onderzoek plaats, zoals een doorverwijzing naar de KNO-arts of een MRI-scan of echografie van de hals. Dit laatste om vast te stellen of afwijkende lymfeklieren in de hals zijn. Soms is een nieuwe punctie nodig.

Multidisciplinair overleg en behandeladvies

De resultaten van de onderzoeken bespreekt de chirurg in de tumorwerkgroep ‘Schildkliercarcinoom’. Dit is een multidisciplinair behandelteam. Het team overlegt elke twee weken. Als dat nodig is, bespreekt de chirurg tijdens dit overleg met andere specialisten de voor u meest geschikte behandeling.

Behandeling

Vervolgens bespreekt de chirurg met u de diagnose, of (en welke) aanvullende onderzoeken nog nodig zijn en welke behandelmogelijkheden  er zijn. Als u instemt met de voorgestelde behandeling, worden daarvoor de voorbereidingen in gang gezet.
In het UMCG zijn de volgende op genezing gerichte behandelingen mogelijk:

  • Operatie van de tumor in uw schildklier,hierbij kunnen, als daar een indicatie voor is, gelijktijdig de lymfklieren in uw hals verwijderd worden
  • Behandeling met radioactief jodium
  • Uitwendige bestraling
  • Medicamenteuze behandeling.


Soms is genezing niet mogelijk. Dan zijn er diverse klachtenverlichtende, palliatieve behandelingen mogelijk.

Nazorg

Na de behandeling spreekt de arts die u behandelt met u af hoe vaak en hoelang u voor controle terug komt.